OFS Kočerin

Postanak i razvoj

Ratni vihor uništio je svu dokumentaciju koju je zajednica posjedovala. O njoj se može nešto reći jedino iz sjećanja članova. Utemeljio ju je 1896. fra Jakov Kraljević. Godine 1940. imala je 1249, a 1982. sveukupan broj članova bio je 397.

Život i rad

Velik broj članova svjedoči o životnosti zajednice. Živeći evanđeoski, slijedeći primjer svetog Utemeljitelja, članovi OFS-a su djelotvorno utjecali na vjerski život župne zajednice. Od osnutka do 1945. sastanke su održavali na blagdane: sv. Franju, sv. Elizabetu, s. Ljudevita, Porcijunkulu, veće Gospine svetkovine i na neke svetkovine Gospodnje. Članovi su pristupali svetim sakramentima, a upravitelj im je tumačio Pravilo s primjenom u život. To se prenosilo i na ostale vjernike. Tako se i danas zapaža divan sklad između mladih i starih, koji jednako nedjeljom i blagdanima, na svim misama, pune crkve i u velikom broju pristupaju svetoj pričesti. Dugo vremena poslije drugoga svjetskog rata, u izmijenjenim prilikama, posebno u ovom kraju, rad sa zajednicom bio je otežan. Zajednica je ipak nastojala živjeti svojim uhodanim vjerničkim životom, odigravši vrlo važnu ulogu u izgradnji kršćanskog života u župi. U povoljnim uvjetima, krajem sedmog desetljeća ovog stoljeća, za fra Petra Krasića i fra Leonarda Hrkaća, počela je pokazivati znakove snažnijeg života. 3. svibnja 1969. zajednicu je pohodio provincijski promicatelj fra Kamilo Milas. On je, u suradnji s dvojicom spomenutih pastoralaca, propovijednima, filminom (Život sv. Franje) i neposrednim razgovorima potaknuo trećorece na rad u izmijenjenim prilikama. Prisutno je bilo 200 članova. Na Š. Brijegu 28. studenog 1976. na zajedničkom sastanku fratara i svih koji slijede Franjin put u zajednicu je, iz ove župe primljeno 49 članova. Njih je za tu prigodu pripremio duhovni voditelj fra Leonardo Hrkać.

U povodu 800. godišnjice rođenja svetog Franje i pohoda spomenutog promicatelja 4. srpnja 1983. članovi su dobili još veći polet za rad. U prisutnosti novog voditelja fra Luke Zorića izabrana je nova uprava za matičnu crkvu i podružnice.

Danas (1985.) se u matičnoj zajednici održavaju sastanci na prve subote u mjesecu, u Ljubotićima u prve petke, na Rujnu u prve četvrtke i u Crnim Lokvama na prve nedjelje u mjesecu.

Svjedočanstva pohoditelja

U Šematizmu Provincije iz 1977. na stranici 89. pročitali smo slijedeće: »Treći red još brojan (437 članova) ima uobičajeme sastanke, prima svoje pouke, ima svoju molitvenu ulogu i važnost. Kao u prvom tako i u ovom razdoblju veliku i važnu ulogu u obiteljskoj molitvi i gajenju raznih pobožnosti imao je Treći red.« 

(Iz knjige: fra Kamilo MilasBaština obvezuje, Mostar 1985.)

Bratstvo u novije vrijeme

Bratstvo trećeg reda na Kočerinu jedno vrijeme nije aktivno djelovalo, tek bi povremeno članovi imali susret nakon jutarnje mise, ali nisu imali vijeće i ostale aktivnosti koje su predviđene Pravilo OFS-a.

Obnova bratstva OFS-a Kočerin započela je 2012. Zainteresirane kandidate okupio je tadašnji kočerinski župnik fra Mladen Vukšić te ih pripremao za primanje u Red. Nakon primanja kroz vrijeme novicijata susrete je animirala područna učiteljica formacije Mila Čuljak, proučavajući s kandidatima Pravilo i Generalne konstitucije. 14. travnja 2013. 22 sestre dale su trajne zavjete, a nakon toga je nekoliko župljanka koje su bile u bratstvima u Mostaru i Širokom Brijegu, prešlo u bratstvo na Kočerin. Slavljem izbornog kapitula 8. svibnja 2013. završeno je kanonsko oblikovanje bratstva.

Bratstvo u 2021. broji 43 člana i 4 simpatizera. Mjesečni susret bratstva održava se prvog ponedjeljka u mjesecu u 19.00, a simpatizeri i novaci imaju i dodatne odvojene susrete. Jednom mjesečno održava se i molitveni susret bratstva.

Vijeće bratstva čine: duhovni asistent – fra Velimir Mandić, ministra – Ana Banožić, doministra ­– Katarina Kvesić, tajnica – Iva Kvesić, rizničarka – Zdravka Galić, učiteljica formacije i povjerenica za Framu – Zora Kvesić.

Članovi bratstva su aktivni u životu župne zajednice. Svake nedjelje prije pučke svete mise predmole krunicu, čitaju na misama, redovito čiste crkvu i crkveno dvorište te su na raspolaganju fratrima i časnim sestrama za bilo kakvu pomoć. Nastoje također humanitarno djelovati i pomoći potrebitima, koliko su u mogućnosti.

Svake godine vijeće organizira hodočašće za članove bratstva, kako bi se duhovno obogatili, ponešto naučili ali i  kako bi se zabavili i družili.

svjetovni-franjevci.info - CIOFS
svjetovni-franjevci.info - FRAMA Hercegovina
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska