OFS Posuški Gradac

Župa Posuški Gradac čiji je zaštitnik sv.Franjo Asiški, djeluje od 1887.god. U samoj župi postoje još tri crkve: dvije u Broćancu i ona u Cerovim Docima. Od te godine imamo i prvu maticu trećara. Zanimljivo je napomenuti da po podacima od fra Tadije Beljana koji je djelovao od 1920-1934 .god.župa broji oko 600 trećara.

Župa je iznjedrila i velik broj duhovnih zvanja ,49 časnih sestara i fratara, danas ih je živućih oko 20. Fra Umberto Lončar koji je bio na župi od 1970.-1978.god. cijelu župu stavlja pod okrilje sv.Franje i svi župljani postaju trećari. Nemamo pisanih podataka o radu i djelovanju trećara u tom vremenu, do 2014. god. kada počinje obnova trećeg reda u župi na inicijativu tadašnjeg župnika fra Ivana Landeke. Prve obrede primanja nakon obnove reda imamo 03.12.2014. god. kada je primljeno 20 novaka, a prve obrede zavjetovanja imamo 22.10.2015. god. od toga 14 kandidata polaže trajne zavjete, a 4 kandidata privremene, a dvije sestre sa trajnim zavjetima prelaze iz bratstva Posušje.

Nakon obreda postajemo kanonski oblikovano bratstvo i  izabiremo vijeće. Ministra bratstva postaje Jadranka Ćuk, doministra Marijana Grubišić ,tajnica Vesna Begić, učiteljica formacije Iva Begić i rizničar Anabela Grubišić.

Bratstvo održava redovno sastanke dva puta mjesečno ,prvi i zadnji četvrtak u mjesecu ,od tog je jedan molitveni susret, a jedan tematski. Trenutno na susrete redovito dolazi 13 članova, dvije naše sestre su preminule, neki zbog životne dobi nisu u mogućnosti dolaziti na susrete, a jedan mali dio s privremenim zavjetima prestaje dolaziti na susrete.

Trećari u župi aktivno sudjeluju u životu i radu župne zajednice, misnim čitanjima, molitvi krunice, humanitarnim akcijama, uređenju crkve i okoliša. Bratstvo redovito sudjeluje u  svim aktivnostima koje organizira područno vijeće kao što su: seminari, kapituli, duhovne obnove i sl.

U našoj župi djeluje i Frama, s kojom imamo odličnu suradnju. Nakon odlaska fra Ivana Landeke iz župe, naš novi župnik i duhovni asistent postaje fra Valentin Vukoja od rujna 2017. god.

Uz Božju pomoć i zagovor našeg zaštitnika sv.Franje Asiškog uzdamo se da će  naše malo bratstvo biti  obogaćeno i s novim simpatizerima.

svjetovni-franjevci.info - CIOFS
svjetovni-franjevci.info - FRAMA Hercegovina
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska