OFS Vitina

Počeo je sa svojim prvim susretima u siječnju 2014 na inicijativu našeg župnika fra Željka Grubišića. On djeluje kao naš duhovni asistent. Kada je župnik odsutan sa nama bude fra Petar Ljubičić.

Naše bratstvo broji 16 članova od kojih su 4 bračna para. U našoj župi i prije su bile trećarice naše bake.

Bratstvo nije bilo kanonski oblikovano. Bratstvo je kanonski oblikovano 4.10.2015.

Put prema Franjevačkom svjetovnom redu je započeo 13.1.2014 susretima svakog tjedna koje je animirao župnik fra Željko Grubišić po dolasku u župu Vitina. Na tim susretima upoznavali smo se sa životom sv. Franje i njegovim djelovanjem. 17.6.2014 imali smo obred primanja u OFS. Primljeno je 16 kandidata primila nas je područna ministra Ankica Zelenika.Nakon toga imali smo mjesečne susrete sa područnom učiteljicom formacije Milom Čuljak  koja nas je upoznala sa pravilom i Generalnim konstitucijama OFS.

Na pučkoj misi 04.10.2015 proslavljen je Obred trajni zavjeta. Obred trajnih zavjeta primilo je 16 članova OFS. Nakon toga 07.10.2015 održan je izborni kapitul na kojem je izabrano vijeće.

Naši članovi aktivno sudjeluju na svetim misama. Mole krunicu ,pjevaju u župnom zboru, čitaju misna čitanja i volontiraju.

svjetovni-franjevci.info - CIOFS
svjetovni-franjevci.info - FRAMA Hercegovina
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska