Drinovci

Crkva sv. Mihovila u Drinovcima

Postanak i razvoj

Prve članove (35) prikupio je i primio u zajednicu FSR-a 4. listopada 1900. fra Franjo Ćorić. Isti fra Franjo nakon godinu dana (1901.) primio je i njihove zavjete. Od osnutka do 1982. u zajednicu je pristupilo 1557 članova. Godine 1980. u njoj je bilo upisanih članova 350 i 15 pripravnika. Godine 1982. bilo je 28 novaka i novakinja.

Život i rad

O životnosti zajednice FSR-a najbolje svjedoče brojna duhovna zvanja u župi. Danas (1985.! istaknuo fra J.V.) iz župe Drinovci ima preko sedamdeset svećenika i časnih sestara. A da je zajednica bila djelatna, vidi se i iz zapisnika koji je povremeno vodio brat Ante Majić i iz kojega se vidi da su se sastanci održavali na franjevačke i Gospine svetkovine. Bila je u stalnom porastu sve do 1941. Tada je pa sve do 1964. nastupio veliki zastoj. Iz toga zastoja zajednicu je pokrenuo 1964. fra Ferdo Vlašić uz suradnju provincijskog promicatelja FSR-a fra Kamila Milasa, koji je od 4. do 13. listopada 1964. s đacima i odraslima održao 15 susreta. Četvrtog listopada primljeno je 35 članova, a 13. listopada 116. Među njima je bio 21 muškarac. Prosjek životne dobio bio je 29 godina. Ovom prigodom osnovan je i franjevački podmladak, koji je na sebe preuzeo posebne obveze. Za župnikovanja fra Vitomira Muse zajednica se povećava za 13 mladih članova. Tako je ostalo sve do 1982. Istina, rad s njome nikada nije bio zanemaren. Održavani su mjesečni sastanci s kratkom poukom i blagoslovom.

Zajednica je vidnije oživjela u prigodi 800. obljetnice rođenja sv. Franje, za fra Dobroslava Begića. On je, između ostaloga, 6. lipnja 1982. upriličio proslavu obljetnice za cijelu župu. Tom je prilikom u FSR stupilo 28 članova mlađe životne dobi. Proslavu je uzveličao provincijski promicatelj FSR-a. koji je dao priznanje za rad članovima FSR-a i župne zajednice. Istoga je dana izabrana i nova uprava. Nju tvore: Mirko Majstorović pok. Mate, Ante Majić Ivanov, Anđa Busonjić ž. Vinkova, Ana Tomas ž. Milanova, Mila Vekić ž. Rudina, Sveto Alerić pok. Joze i Matija Eljuga ž. Perina.

(Iz knjige: fra Kamilo Milas, Baština obvezuje, Mostar 1985.)

Bratstvo u novije vrijeme

Tadašnji župnik fra Ivan Boras okupio je 2009. godine 12 simpatizera za život u FSR-u. S njima je održavao tjedne susrete i pripremao ih za ulazak u FSR. U listopadu 2010. područna ministra s. Gordana Crnjac, zajedno s područnim duhovnim asistentom fra Josipom Vlašićem, pohodila je i primila tu skupinu u FSR. Novi župnik fra Tomislav Sablje nastavlja pružati duhovnu asistenciju ovoj skupini i pripremati ih za zavjete. U tome mu pomaže i s. Mila Čuljak, zamjenica ministre FSR-a Široki Briejg, koja povremeno pohađa ovo bratstvo i održava pouke u ime područnog bratstva FSR-a.

Priložene fotografije

Vrijeme uvođenja, Prvo razdoblje koje osoba privučena Franjevačkim svjetovnim redom treba proći jest vrijeme uvođenja (simpatizerstva, aspiracije). To razdoblje pretpostavlja blizinu s određenim mjesnim bratstvom, a svrha mu je upoznati identitet i narav franjevačkog svjetovnog poziva, organizaciju FSR-a te pripremiti kandidata za vrijeme prave i...

Svemogući, presveti,
previsoki i preuzvišeni Bože,
vrhovno dobro, sve dobro,
potpuno dobro, koji si jedini dobar,
tebi uzvraćamo svaku hvalu,
svaku slavu, svaku milost,
svaku čast, svaki blagoslov
i sva dobra tebi uvijek
ponovno uzvraćamo. Amen.
(Sveti Franjo, PČ 31-33)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Htio bih, putem kojim hodim, u jednostavnosti srca, svu čežnju upraviti Tebi, dobri Gospodine.
Htio bih koračati s Tobom, dijeliti svoj život s Tobom i drugima s Tobom darivati svoj život.
Htio bih u Tebi otkrivati milosnost darovanog života.
Htio bih, Oče dobri i milosrdni, u Tebi pronaći razlog hvaljenja i blagoslivljanja,
razlog divljenja zbog svega što dodirujem i što mene dotiče.
Htio bih Franjinim i Klarinim srcem i vjerom otkrivati Tvoju ljepotu,
diviti joj se, hraniti se njome i sebe, ponekad umornog,
oduševiti za zanosne korake bratskog predanja.

Upravi moje korake putovima čudesne zadivljenosti Tobom.
Prigni moje srce i moja koljena pred svojom jednostavnom dobrotom.
Tebi, koji si neizmjerno dobro, izručujem svaki pokušaj i mogućnost moga dobra.
Nauči me drugima biti dobro. Nauči me od Tebe učiti biti dobar.

(fJV)

Trajna formacija OFS-a , travanj 2013

05.06.2013

Trajna formacija OFS-a ožujak 2013

15.05.2013

Trajna formacija OFS-a veljača 2013

15.05.2013