Čitluk

Crkva Krista Kralja u Čitluku

Postanak i razvoj                                 

Treći red na području matične župe Gradnići, kamo je spadao i Čitluk, osnovao je 1885. fra Petar Kordić. God. 1920. članovi su se odvojili u vlastitu zajednicu pod vodstvom prvoga župnika fra Paške Martinca. On je u nju okupio članove iz stare gradnićke matice i počeo primati nove. O novoj zajednici ne posjedujemo nikakvih pisanih podataka do 1957. Sve što o njoj znamo potječe iz sjećanja živih članova. Godine 1957. imala je 257 članova, a 1982. zavjetovanih 217 i 24 novaka i novakinje.

Život i rad

Prema svjedočenju članova, zajednica je od svoga osnutka do izbijanja Drugog svjetskog rata lijepo napredovala. Za jesenskih i zimskih večeri po selu i zaseocima održavane su pouke o kršćanskom nauku, čitala se i tumačila Biblija. Posebno se naglašavala potreba sudjelovanja puka u bogoštovlju, a naročito u svetoj misi. Mnogi članovi i danas (1985., napomena fra JV) naju naizust molitve koje je svećenik izgovarao pri oblačenju misnog ruha. Zajednica, koja se bila proširila u svaku obitelj, duboko se odrazila u životu cijele župe. Rad s njom bio je prilično zanemaren od 1940. do 1957. Broj članova je opadao sve do 1969. Tada je u nju stupilo 9 članova, te 1970. i 1971. 13 članova. Tek 1979. u njezinu je životu nastao preokret. Iz sačuvane dokumentacije vidi se da su se od 1957. održavali mjesečni sastanci s poukom i blagoslovom. U tome su se posebno isticali fra Marijan Zubac, fra Mladen Barbarić i fra Dobroslav Stojić. Fra Tihomir Kutle je, po vlastitom priznanju, u vremenu od 1973. do 1978. u tu zajednicu uložio mnogo truda: "Samo to nisam nigdje zapisao." Danas (1985.!) se sastanci održavaju u dvije skupine: starijim članovima na prve nedjelje u mjesecu poslije pučke mise, a mlađima uz euharistijsko slavlje u popodnevne sate. Tako je bilo sve do 1979. kada je služba duhovnog asistenta povjerena fra Kamilu Milasu.

Zajednica je prigodom proslave 800. obljetnice rođenja svetog Franje prvi put nakon Drugog svjetskog rata doživjela svoj puni procvat. Tom prilikom su održane propovijedi, prikazivani filmovi (Zaffirelli) i razne priredbe s mladima. Vrhunac proslave bio je na blagdan sv. Franje 1982. Tada je obavljen blagoslov dviju velikih slika: svetog Franje i Uznesenja Marijina. Slika svetog Franje dar je Trećega reda, a Uznesenja Marijina dar je cijele župe. Da bi zajednica mogla što uspješnije djelovati u obitelji i župi, izabrana je 1979. nova uprava, koja je 1983. bila proširena na sela i zaseoke. Za maticu u Čitluku izabrani su: Mira Primorac ž. Andrijina, Anđa Odak ž. Veselkova, Zora Krasić ž. Vinkova, Danica Ostojić ž. Milina, Mila Odak ž. Matina, Kata Pervan kći Jurina, Dobra Pervan kći Martinova, Kata Dugandžić ž. Gojkova, Branka Musa ž. Jozina, Darinka Pervan ž. Danina, Mara Lesko ž. Franjina i Anica Zubac ž. Ivanova.

Svjedočanstvo pohoditelja

U Šematizmu Hercegovačke franjevačke provincije iz 1977. godine stoji zapisano: "Negda je to bila brojna zajednica molitvenog i duhovnog života. Treći red između dva rata bio je u pravom smislu prava elitna duhovna snaga u župi. Za tako bujni razvoj i život Trećeg reda najviše je zaslužan fra Paško Martinac."

(Iz knjige: fra Kamilo Milas, Baština obvezuje, Mostar 1985.)

Bratstvo u novije vrijeme

Bratstvo Čitluk u 2015. broji 57 aktivnih članova. Trajne zavjete ima 36 članova. U novicijatu je 20 članova i jedan privremeno zavjetovani.

Ministara u bratstvu je s. Zdenka Milićević, doministar b. Josip Primorac, učiteljica formacije s. Ruža Vidić, tajnica s. Ivana Čilić, blagajnica s. Sandra Marinčić a duhovni asistent je fra Danko Perutina. 

Bratstvo ima susrete svakoga utorka iza večernje svete mise. Vijeće svoje sastanke ima po potrebi iza tih sastanaka. Svaki zadnji utorak u mjesecu je molitveni i on je zajednički za stariju i mlađu grupu. Prvi petak u mjesecu je mjesečna ispovijed u crkvi i sveta misa. tada se veliki broj članova trećeg reda ispovjedi i sudjeluje u sv. misi. Svake prve subote je klanjanje Isusu u presvetom oltarskom sakramentu od 12 h – 24 h. Bratstvo u suradnji sa Framom ima i svoje redovne humanitarne akcije prigodom Božića i Uskrsa.

Priložene fotografije

Pravilo, Ne može se reći da je sveti Franjo „osnovao“ Franjevački svjetovni red. On je izrastao iz skupine pokornika koji su u Franjino vrijeme postojali u Crkvi, iako tada slabo ili nikako organizirani. Upravo iz tog razloga tražili su od Franje i njegove braće naputak za život. Franjino Pismo vjernicima smatra se tekstom koji je...

Svemogući, presveti,
previsoki i preuzvišeni Bože,
vrhovno dobro, sve dobro,
potpuno dobro, koji si jedini dobar,
tebi uzvraćamo svaku hvalu,
svaku slavu, svaku milost,
svaku čast, svaki blagoslov
i sva dobra tebi uvijek
ponovno uzvraćamo. Amen.
(Sveti Franjo, PČ 31-33)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Htio bih, putem kojim hodim, u jednostavnosti srca, svu čežnju upraviti Tebi, dobri Gospodine.
Htio bih koračati s Tobom, dijeliti svoj život s Tobom i drugima s Tobom darivati svoj život.
Htio bih u Tebi otkrivati milosnost darovanog života.
Htio bih, Oče dobri i milosrdni, u Tebi pronaći razlog hvaljenja i blagoslivljanja,
razlog divljenja zbog svega što dodirujem i što mene dotiče.
Htio bih Franjinim i Klarinim srcem i vjerom otkrivati Tvoju ljepotu,
diviti joj se, hraniti se njome i sebe, ponekad umornog,
oduševiti za zanosne korake bratskog predanja.

Upravi moje korake putovima čudesne zadivljenosti Tobom.
Prigni moje srce i moja koljena pred svojom jednostavnom dobrotom.
Tebi, koji si neizmjerno dobro, izručujem svaki pokušaj i mogućnost moga dobra.
Nauči me drugima biti dobro. Nauči me od Tebe učiti biti dobar.

(fJV)

Trajna formacija OFS-a , travanj 2013

05.06.2013

Trajna formacija OFS-a ožujak 2013

15.05.2013

Trajna formacija OFS-a veljača 2013

15.05.2013