Humac

Postanak i razvoj

Zajednicu FSR-a osnovao je 10. listopada 1884. fra Anđeo Nuić, primivši 166 članova. Međi njima je bilo i 16 muškaraca. Od osnutka do 1982. stupilo je u Treći red 3952 člana. Godine 1980. zajednica je imala oko 970 zavjetovanih članova. U prigodi 800. obljetnice rođenja sv. Franje i misija u župi u nju je 12. lipnja 1982. stupilo 30 članova mlađe životne dobi koje je pripremio fra Kornelije Kordić i fra Ivan Ševo, za ovu prigodu.

Život i rad

U početku su češće održavani sastanci, temeljito se proučavalo Pravilo i osnovne vjerske istine.

Zanimljivo je da je 16. travnja 1903. u zajednicu stupilo 38 muškaraca. Tom prilikom je odlučeno da se uvede novčani doprinos. Odatle su odmah nabavili deset posrebrenjenih svijećnjaka, zastavu i počele su se slaviti svete mise za pokojne članove. U svom „Svaštenjaku“ fra Anđeo Nuić ja zapisao: „Ovaj je Red mnogo koristio za pobožnost našemu svijetu.“ Za razdoblje od 1916. Do 1946. Zajednica ne posjeduje zapisnik o sastancima. Stariji članovi tvrde da su imali mjesečnu ispovijed i pouku s blagoslovom. Zajednica je vidno oživjela za fra Ferde Vlašića i fra Brune Ćesića, koji su čestim propovijedima i poukama oživjeli zajedništvo među starijim članovima i potaknuli mlade da u nju stupaju. Najbujniji procvat poslije Drugoga svjetskog rata doživjela je kada je njezin upravitelj i provincijski promicatelj fra Kamilo Milas, skupa s drugima, održao više propovijedi u svrhu oživljavanja Trećeg reda. Propovijedali su kroz četiri tjedna, od 3. siječnja do 7. veljače 1965., uzastopce svake nedjelje i svetkovine: fra Umberto Lončar, fra Petar Krasić i fra Kamilo Milas. Održali su 12 propovijedi. Nakon toga je provincijski promicatelj primio 110 članova. Među njima su bila i 4 mladića. Primanje je obavio 18. veljače i 19. ožujka 1965. Na najsvečaniji način uz pučku misu.

Da bi članovi mogli što bolje uskladiti svoj život prema Pravilu i ostvariti svoj poziv u Crkvi i svijetu, trebalo je nakon 18 godina izabrati novu upravu. Članovi su odmah pismeni izjašnjavanjem, po selima i zaseocima, izabrali 26 kandidata. Prvi sastanak održan je 4. travnja 1965. U glavnu upravu izabrano je pet članova, t to: Luka Luburić pok. Andrije, predsjednik, Iva Rupčić kći Andrijina, zamjenica predsjednika, Mara Mandić, učiteljica novakinja, Ilka Majstorović, bolničarka i Matan Primorac, blagajnik. Ostali predloženi kandidati preuzeli su dužnos vijećnika. Oni, s glavnom upravom, sačinjavaju Vijeće zajednice, bez kojeg se ne može donijeti nikakva odluka.

Prva sjednica Vijeća održana je 20. lipnja 1965. Prisutna su bila 23 člana vijeća i još nekoliko drugih zaslužnijih starih članova. Nakon dugih diskusija doneseni su zaključci koje doslovno donosimo:
    1. da se popišu svi radnici i radnice iz obitelji Trećeg reda koji rade u Zapadnoj Europi i u domovini (izvan Hercegovine);
    2. da se prva misa poslije smrti člana slavi u 7 sati i oglasi s oltara;
    3. da se iz blagajne FSR-a stipendira jedan sjemeništarac;
    4. da djevojke i pomladak nauče pjevati određene pjesme koje će pjevati prije i poslije sastanka;
    5. da predsjednik Luka Luburić pozdravi na banketu u ime zajednice mladomisnika fra Vladu Kozinu i uruči mu mali poklon;
    6. da se tiskaju iskaznice za sve članove i
    7. da treba posjetiti bolesne i pomoći siromašne.
    8. zatim se prešlo na najvrući problem, na kojem smo se najviše zadržali: pastorizacija naših radnika i radnica po Zapadnoj Europi i u domovini (izvan Hercegovine). Određeno je da trećoreci svake prve nedjelje u mjesecu za njih slušaju svetu misu, pričeste se i prije mise izmole krunicu. Toga je dana trećoredske skupština pa će otac upravitelj s te skupštine, u ime zajednice Trećeg reda, uputiti po koje pastoralno pismo našim radnicima koji su daleko od svojih domova i obiteljskih gnijezda. Ovo se sve odmah počelo provoditi u djelo. Već 4. srpnja 1965. u 8 sati služena je prva sveta misa za naše radnike i ostale prema odredbi. Učinjen je posjet bolesnima i siromašnima, tiskane su članske iskaznice, osmrtnice, pronašli smo kome treba davati stipendij za školovanje, itd. Još više, otac upravitelj je uz pomoć naših bogoslova tiskao knjigu konferencija Trećoredac u obnovi Crkve u 600 primjeraka, i sve su ubrzo bile raspačane.

800. obljetnica rođenja svetog Franje, uz ostalo, svečano je obilježena stupanjem 30 mladih članova u zajednicu Trećeg reda i biranje nove uprave u koju su ušli: Matan Primorac pok. Andrije, Zora Bošnjak kći Matina, Karlo Boras Jurin, Ilka Majstorović kći Franjina, Iva knezović kći Ivanova i Iva Rupčić kći Marijanova.

(Iz knjige: fra Kamilo Milas, Baština obvezuje, Mostar 1985.)

Bratstvo u novije vrijeme

Mjesno bratstvo Humac djeluje u sklopu franjevačkog samostana i župe sv. Ante Padovanskog. U 2015. u bratstvu se nalazi 30 članova od kojih je 25 trajno zavjetovanih a 5 ih je u novincijatu.

Svoje mjesečne susrete bratstvo ima svakog prvog petka u mjesecu a simpatizeri i članovi u novincijatu imaju češće susrete, u dogovoru sa učiteljem formacije.

Posljednji izborni kapitul bratstva bio je 20. 2. 2013. i na tom kapitulu izabrano je vijeće bratstva koje čine: ministra - Milenka Knezović, doministra - Mirjana Bradvica, tajnica - Zdravka Budimir, učitelj formacije - Jure Rupčić, rizničar - Ankica Paradžik. Duhovni asistent bratstva je fra Tomislav Sablje.

Veliki broj braće i sestara svakodnevno sudjeluje na euharistijskom slavlju i klanjanju Presvetom oltarskom sakramentu. Prije večernje mise članovi predmole krunicu, pojedinci su aktivni kao čitači na sv. misama, a neki su aktivni kao članovi župnog zbora. Sve aktivnosti vezane za bratstvo oglašavaju se u župnom listiću.

U sklopu djelovanja i rada bratstva redovito se služe svete mise za pokojne članove, na tim misama budu prisutni svi članovi bratstva. Bratstvo sudjeluje u karitativnim akcijama koje organizira Frama a one su redovite u Božićno i Uskrsno vrijeme.

Priložene fotografije

Obitelj, Za svjetovnog franjevca život u vlastitoj obitelji je izazov i mjesto gdje živi vlastiti poziv. U Generalnim konstitucijama nadahnuto se kaže: „Svjetovni franjevci neka svoju obitelj smatraju prvotnom sredinom u kojoj žive svoje kršćanske obveze i franjevački poziv; u njoj neka dadu mjesta molitvi, Božjoj Riječi i...

Svemogući, presveti,
previsoki i preuzvišeni Bože,
vrhovno dobro, sve dobro,
potpuno dobro, koji si jedini dobar,
tebi uzvraćamo svaku hvalu,
svaku slavu, svaku milost,
svaku čast, svaki blagoslov
i sva dobra tebi uvijek
ponovno uzvraćamo. Amen.
(Sveti Franjo, PČ 31-33)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Htio bih, putem kojim hodim, u jednostavnosti srca, svu čežnju upraviti Tebi, dobri Gospodine.
Htio bih koračati s Tobom, dijeliti svoj život s Tobom i drugima s Tobom darivati svoj život.
Htio bih u Tebi otkrivati milosnost darovanog života.
Htio bih, Oče dobri i milosrdni, u Tebi pronaći razlog hvaljenja i blagoslivljanja,
razlog divljenja zbog svega što dodirujem i što mene dotiče.
Htio bih Franjinim i Klarinim srcem i vjerom otkrivati Tvoju ljepotu,
diviti joj se, hraniti se njome i sebe, ponekad umornog,
oduševiti za zanosne korake bratskog predanja.

Upravi moje korake putovima čudesne zadivljenosti Tobom.
Prigni moje srce i moja koljena pred svojom jednostavnom dobrotom.
Tebi, koji si neizmjerno dobro, izručujem svaki pokušaj i mogućnost moga dobra.
Nauči me drugima biti dobro. Nauči me od Tebe učiti biti dobar.

(fJV)

Trajna formacija OFS-a , travanj 2013

05.06.2013

Trajna formacija OFS-a ožujak 2013

15.05.2013

Trajna formacija OFS-a veljača 2013

15.05.2013