Mostar

Postanak i razvoj

Zajednica od prvih dana posjeduje uredno vođen Imenik članova i Zapisnik (kroniku), iz čega se može pratiti njezin život i rad. Bratstvo Franjevačkog svjetovnog reda u Mostaru osnovao je 1889. fra Anđeo Nuić. Brojilo je tada 57 članova. Među prvim članovima bilo je i 16 muškaraca. Od osnutka do 1982. u svemu je zajednica FSR-a brojila 1403 člana, a 1982. bilo je oko 80 članova.

Život i rad

Koliko je bratstvo u prvih pet desetljeća bilo djelatno, najbolje se vidi iz redovitog biranja uprave posebno za muške a posebno za ženske članove. Tako je bilo sve do 1937. kada je muški odbor prestao postojati.

Tih prvih desetljeća sastanci su se redovito održavali na svetog Franju, svetu Elizabetu, svetog Ljudevita, Rane svetog Franje, Porcijunkulu te na veće Gospine blagdane i svetkovine. Istina, zajednica je u tom vremenu doživljavala i svoju krizu, što čitamo u Zapisniku između 1914. i 1918. To je bila posljedica gladi i stradanja ljudi u ratu, ali je zajednica nakon toga opet oživjela. Godine 1920. vidno je počela razvijati svoju djelatnost. Fra Jerko Boras je pokrenuo među članovima tečaj opismenjavanja. Vodio ga je njezin član Nikola Bubalo, sasvim dobrovoljno. U gradu su trećoreci imali svoju čitaonicu opskrbljenu duhovnom literaturom. Doznajemo također iz Zapisnika da su trećari iz Mostara 1926. dali novčani doprinos za podizanje spomenika sv. Franje u Rimu. Isto tako godine 1934. poslali su novčanu pomoć Biskupskom sjemeništu u Skoplju.

S pojavom Društva sv. Ante manje se posvećivalo pažnje Trećem redu i on je počeo opadati. Trenutačno je oživio pod vodstvom fra Smiljana Zvonara 1951. i u vremenu od 1964. do 1970. za fra Alfonza Jukića. O 800. obljetnici rođenja sv. Franje ponovno je zajednicu FSR-a počeo okupljati fra Kornelije Kordić. Na večernjim misama i u propovijedima on upoznaje sve prisutne vjernike s Franjevačkim svjetovnim redom i potrebom obnvaljanja istog u našoj Crkvi.

(Povijesni prikaz na temelju knjige fra Kamila Milasa, Baština obvezuje, Mostar 1985.)

Bratstvo u novije vrijeme

Krajem 80-ih godina prošlog stoljeća fra Ivan Ševo je počeo vršiti duhovnu asistenciju mjesnom bratstvu FSR-a. Susreti su u prigodi mladih nedjelja prije večernje svete mise. Redovito se okupljaju stariji članovi bratstva. Nema novih članova. S dolaskom rata i bratstvo prekida svoje susrete ili ih ima neredovito. Za vrijeme gvardijanstva fra Ivana Borasa i FSR se počinje obnavljati. Fra Ivan je ujedno bio i duhovni asistent mjesnom bratstvu. Bratstvo nastavlja s rastom i obnovom i u narednim godinama kada mu je duhovni asistent fra Mate Dragićević, mostarski gvardijan. U to vrijeme bratstvo je izabralo i svoje vijeće.

Trenutno bratstvo broji 104 člana. Ministra u bratstvu je s. Ankica Zelenika, a duhovni asistent je fra Josip Vlašić. U novicijatu je 25 osoba, a simpatizera u ovoj godini ima 15-ak. Bratstvo mjesečno izdaje svoj interni listić u kojem se nalaze informacije o svim susretima koji slijede u narednom mjesecu, kratko obrađena tema vezana za duhovnost i organizaciju FSR-a te razmišljanje duhovnog asistenta kao i poneki citat iz Pravila ili Generalnih konstitucija FSR-a. Inače, cijelo bratstvo se redovito sastaje dva puta u mjesecu: na mjesečnoj skupštini i na euharistijskom slavlju s klanjanjem Presvetom sakramentu. Skupština redovito bude treći utorak u mjesecu u 18,30 sati, a euharistijsko-molitveni susret je prvi ponedjeljak u mjesecu s početkom u 18 sati. Osim toga, redovito se održavaju susreti novaka te jednom mjesečno susret svih članova koji su u početnoj formaciji (od kandidata za novicijat pa sve do članova s obnovljenim zavjetima).

Kontakt

Franjevački svjetovni red Mostar
Franjevačka 1
88 000 Mostar
e-mail:
mostar.fsr@gmail.com

Primanja u Red, Nakon završenog vremena uvođenja (simpatizerstva), kandidat, ukoliko je spoznao svoj osobni poziv na život u Franjevačkom svjetovnom redu, iznosi ministru mjesnog bratstva molbu za primanje u FSR. Ta molba se redovito izriče pismenim putem. Vijeće bratstva odlučuje o molbi i svoj odgovor saopćava kandidatu i cijelom mjesnom...

Svemogući, presveti,
previsoki i preuzvišeni Bože,
vrhovno dobro, sve dobro,
potpuno dobro, koji si jedini dobar,
tebi uzvraćamo svaku hvalu,
svaku slavu, svaku milost,
svaku čast, svaki blagoslov
i sva dobra tebi uvijek
ponovno uzvraćamo. Amen.
(Sveti Franjo, PČ 31-33)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Htio bih, putem kojim hodim, u jednostavnosti srca, svu čežnju upraviti Tebi, dobri Gospodine.
Htio bih koračati s Tobom, dijeliti svoj život s Tobom i drugima s Tobom darivati svoj život.
Htio bih u Tebi otkrivati milosnost darovanog života.
Htio bih, Oče dobri i milosrdni, u Tebi pronaći razlog hvaljenja i blagoslivljanja,
razlog divljenja zbog svega što dodirujem i što mene dotiče.
Htio bih Franjinim i Klarinim srcem i vjerom otkrivati Tvoju ljepotu,
diviti joj se, hraniti se njome i sebe, ponekad umornog,
oduševiti za zanosne korake bratskog predanja.

Upravi moje korake putovima čudesne zadivljenosti Tobom.
Prigni moje srce i moja koljena pred svojom jednostavnom dobrotom.
Tebi, koji si neizmjerno dobro, izručujem svaki pokušaj i mogućnost moga dobra.
Nauči me drugima biti dobro. Nauči me od Tebe učiti biti dobar.

(fJV)

Trajna formacija OFS-a , travanj 2013

05.06.2013

Trajna formacija OFS-a ožujak 2013

15.05.2013

Trajna formacija OFS-a veljača 2013

15.05.2013