Posušje

Postanak i razvoj

Prema svjedočenju fra Jerke Borasa zajednicu FSR-a osnovao je 1886. fra Luka Begić. Predpostavlja se da je u prikupljanju članova sudjelovao i njegov prethodnik fra Blaž Jerković. Inače do 1932. zajednica ne posjeduje nikakvih pisanih podataka. Sve što o njoj znamo to je iz njezina novog Imenika i Zapisnika. Zajednica je god. 1980. imala 300 članova, a novaka i pripravnika 12.

Život i rad

Približnu sliku o djelovanju zajednice i njezinu utjecaju na vjerski život u obiteljima i župi možemo steći prateći njezin sadašnji život i rad. Pokora, post i obiteljska molitva redovita je, a sakramentalni život je veoma bujan. Nedjeljom i blagdanima svete su mise izvanredno posjećene. Vjeronauk je zajednička briga i djece i odraslih. Koliko je ova duhovna obitelj svetog Franje bila djelotvorna dokaz je i preko 40 svećenika i časnih sestara što ih je župa dala Crkvi i Redu. U razdoblju od 1940. do 1964. u zajednici se zapažala posustalost iz koje ju je trgnuo ondašnji župnik fra Didak Ćorić s provincijskim promicateljem i nakon malih misija od 6. do 10. rujna 1964. u nju je stupilo 48 novih članova. Od tada pa sve do danas (do godine 1985., napomena fra JV) zajednica se polako obnavljala s novim članovima i duhovno izgrađivala. Članovi su mjesečno pristupali svetim sakramentima kada su imali i kratku pouku s blagoslovom. Da se život u zajednici počeo normalnije odvijati, uz asistente mnogo je pridonijela i nova uprava koja je izabrana 1964. (...) Tada je zajednica obnovila i blagajnu za svoje potrebe.

(Iz knjige: fra Kamilo Milas, Baština obvezuje, Mostar 1985.)

Bratstvo u novije vrijeme

Bratstvo OFS-a Posušje u 2015. broji 171 člana. Od toga ih je 163 s trajnim zavjetima, a ostatak je u novicijatu (2), privremeno zavjetovani (6) i simpatizeri (3). Od ukupnog broja članova preko 50 ih je starije od 70 godina pa ne mogu dolaziti na susrete, ali su s bratstvom povezani u molitvi. Na mjesečnim susretima bude 40-ak članova, to su većinom žene, a ima i jedan muški član koji na susrete dolazi zajedno sa svojom suprugom koja je također trećarica.

Susreti se održavaju prvog petka u mjesecu nakon svete mise. Mjesečni susreti se sastoje od molitve iz Časoslova, prigodnog nagovora duhovnog asistenta, molitve Franjine krunice i ostaloga što ovisi o potrebama bratstva.

Bratstvo je na raspolaganju u župi za molitvu krunice uz večernju svetu misu, za misna čitanja, redovito posjećuje starije članove, također djeluje karitativno.

Od 2011. duhovni asistent je fra Marko Dragićević koji je uvijek na raspolaganju bratstvu. U siječnju 2015. na izbornom kapitulu izabrano je novo vijeće, a čine ga: ministra Branka Barišić, doministra Zvjezdana Čutura, tajnica Anđa Bakula, rizničarka Venka Penava, učiteljica formacije Ivana Kovač te predstavnica OFS-a u bratstvu Frame Dragana Miličević.

Priložene fotografije

Vrijeme uvođenja, Prvo razdoblje koje osoba privučena Franjevačkim svjetovnim redom treba proći jest vrijeme uvođenja (simpatizerstva, aspiracije). To razdoblje pretpostavlja blizinu s određenim mjesnim bratstvom, a svrha mu je upoznati identitet i narav franjevačkog svjetovnog poziva, organizaciju FSR-a te pripremiti kandidata za vrijeme prave i...

Svemogući, presveti,
previsoki i preuzvišeni Bože,
vrhovno dobro, sve dobro,
potpuno dobro, koji si jedini dobar,
tebi uzvraćamo svaku hvalu,
svaku slavu, svaku milost,
svaku čast, svaki blagoslov
i sva dobra tebi uvijek
ponovno uzvraćamo. Amen.
(Sveti Franjo, PČ 31-33)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Htio bih, putem kojim hodim, u jednostavnosti srca, svu čežnju upraviti Tebi, dobri Gospodine.
Htio bih koračati s Tobom, dijeliti svoj život s Tobom i drugima s Tobom darivati svoj život.
Htio bih u Tebi otkrivati milosnost darovanog života.
Htio bih, Oče dobri i milosrdni, u Tebi pronaći razlog hvaljenja i blagoslivljanja,
razlog divljenja zbog svega što dodirujem i što mene dotiče.
Htio bih Franjinim i Klarinim srcem i vjerom otkrivati Tvoju ljepotu,
diviti joj se, hraniti se njome i sebe, ponekad umornog,
oduševiti za zanosne korake bratskog predanja.

Upravi moje korake putovima čudesne zadivljenosti Tobom.
Prigni moje srce i moja koljena pred svojom jednostavnom dobrotom.
Tebi, koji si neizmjerno dobro, izručujem svaki pokušaj i mogućnost moga dobra.
Nauči me drugima biti dobro. Nauči me od Tebe učiti biti dobar.

(fJV)

Trajna formacija OFS-a , travanj 2013

05.06.2013

Trajna formacija OFS-a ožujak 2013

15.05.2013

Trajna formacija OFS-a veljača 2013

15.05.2013