Široki Brijeg

Postanak i razvoj

Čitav širokobriješki kraj teško je stradao u Drugom svjetskom ratu. Uništena je sva dokumentacija pa i podaci o životu i radu trećoredske zajednice. Jedino je moguće nešto o njoj reći na temelju sjećanja preživjelih osoba. Tako se doznaje da je zajednicu Franjevačkog svjetovnog reda utemeljio 1883. fra Petar Kordić i tada je imala oko 500 članova. Godine 1963. imala je 903 člana, a 1982. bilo ih je zavjetovanih 582 i 17 novakinja.

Život i rad

Zajednica je uvijek imala dobre duhovnike, pa se mogla odgojiti u franjevačkoj duhovnosti. Opslužujući trećoredsko Pravilo u duhu svetog Franje duboko se utkala u život cijele župne zajednice. Mukotrpna povijest čvrsto je povezala ovaj puk s njegovim samostanom, Gospom i fratrima, tako da bi bilo teško zamisliti jedne bez drugih. Čitav kraj odiše duhom svetog Franje. Stari i mladi jednako pune Gospinu i četiri područne crkve. Nakon ratnih razaranja rad sa zajednicom do god. 1947. bio je onemogućen, a otada se počinje polako obnavljati. Od godine 1960. do 1964. ponovno se okuplja zahvaljujući zauzetosti svoga novog duhovnika fra Kamila Milasa. 1. studenoga 1960. izabrana je nova (prva poratna) uprava, koja je još bolje počela okupljati na mjesečne sastanke stare članove i privlačila nove.

Zajednica je 20. svibnja 1961. nabavila dijaprojektor i nekoliko filmina te prve plakate za vjeronaučne prostorije. To je, vjerojatno, bio prvi poratni aparat u Provinciji. Godine 1961. osnovan je i franjevački podmladak s posebnim obvezama. U razdoblju od 1965. do 1982. unutar zajednice nije se ništa značajnije poduzimalo osim što su održavane mjesečne skupštine na prve nedjelje s kratkom poukom i blagoslovom.

Zapaženiji znakovi njezina ponovnog oživljavanja pojavljuju se u povodu 800. obljetnice rođenja svetog Franje, kad ju je 11. i 26. lipnja 1982. pohodio provincijski promicatelj te u suradnji s ondašnjim župnikom fra Karlom Lovrićem i duhovnim pomoćnikom fra Vladom Erešom u propovijedima i filminom "Život svetog Franje" osvježio uspomenu na svetog Utemeljitelja i poticao na oživljavanje Franjevačkog svjetovnog reda u župi. Tom prigodom izabrana je i nova uprava u koju su ušle Sofija Naletilić Penavuša, Zorka Zovko kći Stankova, Ana Lovrić ž. Stojanova, Manda Lovrić ž. Nikolina, Joza Cigić ž. Ivanova i Luca Grbešić ž. Ivanova.

Vođenje zajednice povjereno je fra Berislavu Mikuliću, koji u suradnji s pastoralnim osobljem po podružnicama i podružnim crkvama usklađuje rad s maticom na Širokom Brijegu. Sastanci s poukom i blagoslovom održavaju se na prve petke i prve nedjelje u mjesecu.

(Iz knjige: fra Kamilo Milas, Baština obvezuje, Mostar 1985.)

Bratstvo u novije vrijeme

(tekst uskoro)

Vrijeme uvođenja, Prvo razdoblje koje osoba privučena Franjevačkim svjetovnim redom treba proći jest vrijeme uvođenja (simpatizerstva, aspiracije). To razdoblje pretpostavlja blizinu s određenim mjesnim bratstvom, a svrha mu je upoznati identitet i narav franjevačkog svjetovnog poziva, organizaciju FSR-a te pripremiti kandidata za vrijeme prave i...

Svemogući, presveti,
previsoki i preuzvišeni Bože,
vrhovno dobro, sve dobro,
potpuno dobro, koji si jedini dobar,
tebi uzvraćamo svaku hvalu,
svaku slavu, svaku milost,
svaku čast, svaki blagoslov
i sva dobra tebi uvijek
ponovno uzvraćamo. Amen.
(Sveti Franjo, PČ 31-33)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Htio bih, putem kojim hodim, u jednostavnosti srca, svu čežnju upraviti Tebi, dobri Gospodine.
Htio bih koračati s Tobom, dijeliti svoj život s Tobom i drugima s Tobom darivati svoj život.
Htio bih u Tebi otkrivati milosnost darovanog života.
Htio bih, Oče dobri i milosrdni, u Tebi pronaći razlog hvaljenja i blagoslivljanja,
razlog divljenja zbog svega što dodirujem i što mene dotiče.
Htio bih Franjinim i Klarinim srcem i vjerom otkrivati Tvoju ljepotu,
diviti joj se, hraniti se njome i sebe, ponekad umornog,
oduševiti za zanosne korake bratskog predanja.

Upravi moje korake putovima čudesne zadivljenosti Tobom.
Prigni moje srce i moja koljena pred svojom jednostavnom dobrotom.
Tebi, koji si neizmjerno dobro, izručujem svaki pokušaj i mogućnost moga dobra.
Nauči me drugima biti dobro. Nauči me od Tebe učiti biti dobar.

(fJV)

Trajna formacija OFS-a , travanj 2013

05.06.2013

Trajna formacija OFS-a ožujak 2013

15.05.2013

Trajna formacija OFS-a veljača 2013

15.05.2013