Tomislavgrad

Postanak i razvoj

Zajednicu od 15 članova zasnovao je 1886. fra Anđeo Nuić. Od osnivanja do 1932. u nju je stupilo 1060 članova, a 1982. brojila je 130 zavjetovanih članova i 6 novakinja. (Veliki broj mladih pripravnika nije unešen u ovaj izvještaj zbog tgoa što još nisu dovoljno prokušani).

Život i rad

O djelovanju zajednice FSR-a ne postoje nikakvi pisani podaci, osim Imenika. U njoj se osjeća duh svetog Franje i vide plodovi prethodnog rada. Njezini su članovi tijesno povezani sa samostanskom zajednicom. Od osnutka do 1970., izuzevši razdoblje od 1916. do 1919., bila je u stalnom porastu. Po sjećanju članova imala je svoje sastanke na svetog Franju, svetu Elizabetu, svetog Ljudevita, veće Gospine blagdane i na neke Gospodnje svetkovine, a u poratno vrijeme, kao i danas (1995.,napomena fra JV), na prve subote u mjesecu. Od 1971. do 1981. zajednica je imala velik zastoj. Ponovno se trgnula iz mrtvila o 800. obljetnici rođenja sv. Franje i dolaskom fra Ante Pranjića. On je uredio Imenik, počeo voditi Zapisnik sastanaka i u zajednicu primio nekoliko novih članova.

Župu i zajednicu pohodio je 21. kolovoza 1983. provincijski promicatelj, koji je na pučkoj misi i na sastanku poslije mise poticao na što kreposniji život u duhu svetog Franje i o potrebi FSR-a u župi. "S pravom se možete ponositi velikim brojem muških i ženskih duhovnih zvanja, ali ih treba i dalje otkrivati i prikupljati" - naglasio je provincijski promicatelj. Članovi su izabrali novu upravu, u koju su ušle: Matija Kelava ž. Antina, Janja Stipić ž. Jakovljeva, Ruža Perić ž. Franjina i Mara Baćak.

Svejdočanstvo pohoditelja

Iz Imenika članova TR-a doznajemo da je provincijal fra Lujo Bubalo 20. kolovoza 1922. upozorio: "Od godine 1919. do 1922. nije nitko primljen... Mjesečne pouke i blagoslovi na veće godovine ne smiju se propuštati." Generalni vizitator Benjamin Ryzinski primijetio je 24. ožujka 1931.: "S veseljem smo ustanovili da je ova spasonosna ustanova opet počela cvasti." U Šematizmu franjevačke provincije u Hercegovini iz god. 1977. čitamo: "Ovdje je dobro organiziran i vođen Treći red, kojemu dugujemo daleko više nego mislimo što su se očuvale i širile pučke pobožnosti i obiteljska molitva."

(Iz knjige: fra Kamilo Milas, Baština obvezuje, Mostar 1985.)

Bratstvo u novije vrijeme

(tekst uskoro)

Primanja u Red, Nakon završenog vremena uvođenja (simpatizerstva), kandidat, ukoliko je spoznao svoj osobni poziv na život u Franjevačkom svjetovnom redu, iznosi ministru mjesnog bratstva molbu za primanje u FSR. Ta molba se redovito izriče pismenim putem. Vijeće bratstva odlučuje o molbi i svoj odgovor saopćava kandidatu i cijelom mjesnom...

Svemogući, presveti,
previsoki i preuzvišeni Bože,
vrhovno dobro, sve dobro,
potpuno dobro, koji si jedini dobar,
tebi uzvraćamo svaku hvalu,
svaku slavu, svaku milost,
svaku čast, svaki blagoslov
i sva dobra tebi uvijek
ponovno uzvraćamo. Amen.
(Sveti Franjo, PČ 31-33)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Htio bih, putem kojim hodim, u jednostavnosti srca, svu čežnju upraviti Tebi, dobri Gospodine.
Htio bih koračati s Tobom, dijeliti svoj život s Tobom i drugima s Tobom darivati svoj život.
Htio bih u Tebi otkrivati milosnost darovanog života.
Htio bih, Oče dobri i milosrdni, u Tebi pronaći razlog hvaljenja i blagoslivljanja,
razlog divljenja zbog svega što dodirujem i što mene dotiče.
Htio bih Franjinim i Klarinim srcem i vjerom otkrivati Tvoju ljepotu,
diviti joj se, hraniti se njome i sebe, ponekad umornog,
oduševiti za zanosne korake bratskog predanja.

Upravi moje korake putovima čudesne zadivljenosti Tobom.
Prigni moje srce i moja koljena pred svojom jednostavnom dobrotom.
Tebi, koji si neizmjerno dobro, izručujem svaki pokušaj i mogućnost moga dobra.
Nauči me drugima biti dobro. Nauči me od Tebe učiti biti dobar.

(fJV)

Trajna formacija OFS-a , travanj 2013

05.06.2013

Trajna formacija OFS-a ožujak 2013

15.05.2013

Trajna formacija OFS-a veljača 2013

15.05.2013