Datum: 12. srpnja 2021.

Podjeli s prijateljima

Nacionalni izborni kapitul OFS u Bosni i Hercegovini

Nakon više od godinu dana odgađanja, ovaj se vikend u subotu 10. srpnja 2021. godine u Međugorju u Domus pacis (Kući mira); održao Izborni nacionalni kapitul OFS-a u BiH .

Dio sudionika iz bosanskog područnog bratstva stigao je već u petak, a generalni duhovni asistent fra Alfred Parambakathu, OFM Conv i predstavnica Međunarodnog vijeća OFS-a Ana Fruk u četvrtak.

Prije samog kapitula, dio sudionika otišao je u petak navečer na Podbrdo zajedno sa fra Alfredom i fra Davorom Petrovićem, područnim duhovnim asistentom bosanskog područnog bratstva . Kapitul je službeno otvoren u subotu u 9:00 sati molitvom i uvodnim pozdravima ministre Matee Soldo. Nakon toga predstavili smo se jedni drugima i poslušali nagovor fra Ivana Landeke, nacionalnog duhovnog asistenta koji nas je pripremio na izbore ispred nas.

Nakon čitanja izvješća područnih ministara, nacionalne ministre Matee i ostalih vijećnika slijedilo je izglasavanje izvjeśća. Time je završen prvi dio kapitula. Ručak je bio kratka pauza kao i trenutak zajedništva svih članova kapitula. Ubrzo je uslijedio drugi dio kapitula a to su izbori kojima je predsjedala Ana Fruk,predstavnica Generalnog ministra i Predsjednistva Medjunarodnog vijeća.

Nacionalno vijeće OFS-a u BiH  koje je izabrano na period od 2021.-2024. čine:

Ivana Vidović, OFS Bistrik Sarajevo – ministra
Marija Krešić, OFS Mostar – doministra
Mirela Barbarić,OFS Široki Brijeg – povjerenik za formaciju
Mirjana Biljaka, OFS Nova Bila – tajnica
Anto Stanić OFS Kreševo – rizničar
Josipa Vukoja, OFS Kočerin – povjerenik za Framu
Božica Lončar, OFS Široki Brijeg – međunarodni vijećnik
Božo Klarić, OFS Brajkovići – zamjenik međunarodnog vijećnika

Nakon glasovanja, uslijedio je plenum kapitula i izglasavanje smjernica.

Kapitul smo završili svetom misom koju je predvodio fra Davor Petrović, a propovijedao fra Alfred Parambakathu. 

Novom vijeću želimo mir i ustrajnost 

Mirjana Ćavar, OFS u Bosni i Hercegovini

svjetovni-franjevci.info - CIOFS
svjetovni-franjevci.info - FRAMA Hercegovina
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska