Datum: 16. listopada 2012.

Podjeli s prijateljima

Rim – Sinoda: Za novu evangelizaciju važna je izobrazba laika

Na prijepodnevnom zasjedanju Biskupske sinode (15. listopada) istaknuto je da prikladno formiranje laika, potpora obitelji, te promicanje međureligijskog dijaloga mogu biti učinkovita oruđa nove evangelizacije. Tijekom zasjedanja, na kojem je bio i Sveti Otac, upućen je apel za mir i dijalog u Maliju.

Sinodski su oci upoznati s teškoćama Malija, društvenim, političkim, ali i crkvenim, a sukobi između privremene vlade i pobunjenika istinska su prijetnja novoj evangelizaciji. Dok nemir u Maliju ometa društveni razvoj i crkveni život, u Europi globalizacija pak promiče nove oblike mučeništva, premda se ne može govoriti o prolijevanju krvi, razvidna je uporna i potajna nesnošljivost prema kršćanima. Ne samo da se niječe Bog, nego je i nepoznat. U takovoj stvarnosti nova se evangelizacija ima temeljiti na izobrazbi laika, na ekumenskom dijalogu i na dijalogu među religijama – ustvrdili su sinodski oci.

Vjerskoj izobrazbi laika ima se posvetiti najveća pozornost, čak i organiziranjem lokalnih sinoda na kojima će laici izravno sudjelovati, tako da budu kadri svjedočiti istinske vrijednosti i ne uzmicati pred laskanjem svijeta. Ne može se biti – istaknuto je u raspravi – ili crkveni ili svjetovni, nego u svijetu živeći svijet treba prožimati kršćanskim vrijednostima. U biskupiji se laici trebaju umrežavati, jer ako se Crkva udaljuje od društva, onda ni nova evangelizacije neće donijeti željene plodove – ustvrdili su biskupi.

Raspravljajući o obitelji, koja bi imala biti Crkva u malom i nositelj nove evangelizaciji, biskupi su istaknuli da je obitelj na Zapadu postala, zbog neodgovornog poimanja slobode, glavni društveni problem. U društvu se više cijeni navijačku od bračne vjernosti. Kad je riječ o obitelji, Crkva ne može niti smije šutjeti jer su u opasnosti ne samo obiteljske vrijednosti nego i samo društvo. Biskupi stoga pozivaju da obitelj, utemeljena na braku između muškarca i žene, bude u središtu političke, kulturne i gospodarske aktivnosti, ali isto tako potiču Crkvu da obiteljima bude obitelj. Možda je Crkva danas više ustanova nego obitelj – primijetili su sinodski oci.

Govoreći o dijalogu, kao o sredstvu nove evangelizacije, istaknute su teškoće na putu međureligijskog dijaloga, poglavito s islamom, primjerice pakistanski zakon o bogohulstvu; sinodski oci polažu veliku nadu u muslimansku mladež, koju sve više privlači Evanđelje jer u njemu otkrivaju radost, slobodu i ljubav. Ističući duboko značenje radosne vijesti – smatraju biskupi – može se izbjeći brkanje između sekularizacije i kršćanstva, što je vrlo česta pojava kod muslimana.

Sinodski oci smatraju da bi valjalo otvoriti katehetske škole za odrasle, jer se odrasli sve više odriču svoje odgojiteljske ulogu, premda su zabrinuti za mlade ne skrbe se za njih. Odrasli vjeroučitelji mogu biti vjerodostojni svjedoci vjere, čak i uspješniji od samih svećenika – istaknuli su sinodski oci.

U raspravi o ekumenskom dijalogu, sinodski su oci suglasni da je podjela među kršćanima velika zaprjeka novoj evangelizaciji, a možda je i uzročnik europskog udaljavanja od kršćanstva pa i slabosti europske kulture i politike. Biskupi smatraju da bi katolici i istočnjaci morali više surađivati oko usvajanja pastoralne strategije. Ta bi se suradnja pozitivno odrazila na europsko društvo, a ujedno bi bila snažna poruka muslimanima – istaknuto je na prijepodnevnom zasjedanju.

Radio Vatikan

svjetovni-franjevci.info - CIOFS
svjetovni-franjevci.info - FRAMA Hercegovina
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska