Datum: 12. listopada 2015.

Podjeli s prijateljima

Zaključci 2. europskog kongresa OFS-a i Frame

PORUKA BRAĆI I SESTRAMA
FRANJEVAČKOG SVJETOVNOG REDA (OFS-a)
I FRANJEVAČKE MLADEŽI (FRAME) EUROPE

Živite život dostojno poziva kojim ste pozvani (Ef 4,1)

Draga braćo i sestre,

Gospodin vam dao mir!

Tri godine nakon prvog Kongresa, oko stotinu svjetovnih franjevaca i članova Franjevačke mladeži, zajedno s duhovnim asistentima, iz 22 europske zemlje, okupilo se na 2. europskom kongresu OFS-a i Frame u Mostaru, Bosni i Hercegovini, od 17. do 23. kolovoza 2015.

Sudionici Kongresa uživali su u Mostaru i njegovom poznatom mostu, te Sarajevu koji se naziva “Europski Jeruzalem”. Bosna i Hercegovina je primjer mjesta u kojem ljudi “žive zajedno” bez obzira na kulturne i religijske razlike. To je mjesto koje nas poziva da “gradimo mostove” (kao što je i papa Franjo rekao), između nas i Boga, između naših bratstava, OFS-a i Frame, OFS-a i Crkve, te između Franjevačke obitelji i svijeta.

Zajednički tjedan bila je odlična prilika da produbimo naše bratske veze u slavlju sv. Misa i molitvi Časoslova. Bili smo pozvani osvrnuti se na naš kršćanski i franjevački poziv kroz prezentacije članova franjevačke obitelji (fratara, svjetovnih franjevaca i članova Frame), kako iz zemlje domaćina tako i iz međunarodnog bratstva.

Puni zahvalnosti Gospodinu za ovo nezaboravno vrijeme, šaljemo vam ovu poruku, nadajući se da će vam pomoći da još više živite svoj poziv i da razvijete kreativne projekte kako bi OFS i Frama postali svjetlo u Crkvi i svijetu.

Teme izlaganja, rada u skupinama, okruglog stola, svjedočanstava i primjera dobre prakse, mogu se sročiti u sljedeća četiri prioriteta:

1. Molitveni život – poticanje bližeg odnosa s Kristom

Univerzalni poziv svim kršćanima je poziv na svetost. Naš poziv je proces koji izgrađujemo osobnim obraćenjem. Kao svjetovni franjevci, slijedimo primjer našeg serafskog Oca, čineći Euharistiju, Evanđelje, post, ispovijed i molitvu, posebno krunicu, središtem naših života.

2. Život u bratstvu – živjeti Evanđelje

Bratstvo je odlično mjesto u kojem možemo živjeti ljubav koju smo upoznali u Evanđeljima. Bratski život je vlo važan. Pruža mogućnost davanja podrške jednih drugima, prihvatanja izazova i doživljavanja savršene radosti. Naša bratstva trebaju osnaživanje na svim razinama kroz učestalije zajedničke molitve, produbljivanje veza između braće i sestara i osjećaj dobrodošlice.

3. Obitelj – pružati dobar primjer

Živimo u društvu u kojem se smanjuje broj brakva, gdje se obitelj smatra manje važnom i gdje mnogo djece živi u nepotpunim obiteljima. Uz to, katoličko naučavanje o braku suočava se s različitim ideologijama uključujući rodnu ideologiju.
Obitelj se momže smatrati baštinom čovječanstva. Stoga smo pozvani promovirati i štititi obitelj, počevši od naših obitelji i to zajedničkom molitvom, vježbajući se u opraštanju, razgovarajući jedni s drugima svakodnevno, provodeći vrijeme zajedno, i prenoseći vjeru na našu djecu dajući dobar primjer. Ovim naporima i promišljenim ali otvorenim predstavljanjem našeg načina života u medijima, ponudit ćemo društvu primjer ljepote i važnosssti obiteljskog života, bez osuđivanja ljudi koji se nalaze u drugim okolnostima.
Naša bratstva trebaju pronaći način da podrže obitelji i obiteljski život, uzimajući ozbiljno zaključke posljednjeg Generalnog kapitula. OFS i Frama moraju slijediti naučavanje Crkve, naročito u svjetlu dolazeće Biskupske sinode o obitelji.

Odgovarajuća formacija Frame i OFS-a na temu obitelji je od izrazitog značaja.

4. Društveno i ekološko opredjeljenje – razvijanje duha služenja

Važno je primjetiti da mi ne živimo za sebe nego za druge. Kao dio našega rasta u franjevačkoj duhovnosti, pozvani smo “zagrliti gubavca”. Ovo nas vodi do izazova na različitim poljima, npr.:

– zaštite ljudskog života od začeća do prirodne smrti, s posebnim naglaskom na najosjetljivije
– biti osjetljivi i reagirati na probleme siromaštva u svijetu i odgovornijeg korištenja dobara koje trebamo
– proučavati i sprovoditi encikliku pape Franje Laudato si, te okrenuti se ekologiji

Ovu poruku i budućnost OFS-a i Frame u Europi povjeravamo našoj Gospi, Kraljici Mira, našem ocu sv. Franji, sv. Ljudevitu i sv. Elizabeti, moleći da nas vode ka plodonosnim aktivnostima.

svjetovni-franjevci.info - CIOFS
svjetovni-franjevci.info - FRAMA Hercegovina
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska