OFS Posušje

Postanak i razvoj

Prema svjedočenju fra Jerke Borasa zajednicu OFS-a osnovao je 1886. fra Luka Begić. Pretpostavlja se da je u prikupljanju članova sudjelovao i njegov prethodnik fra Blaž Jerković. Inače do 1932. zajednica ne posjeduje nikakvih pisanih podataka. Sve što o njoj znamo to je iz njezina novog Imenika i Zapisnika. Zajednica je god. 1980. imala 300 članova, a novaka i pripravnika 12.

Život i rad

Približnu sliku o djelovanju zajednice i njezinu utjecaju na vjerski život u obiteljima i župi možemo steći prateći njezin sadašnji život i rad. Pokora, post i obiteljska molitva redovita je, a sakramentalni život je veoma bujan. Nedjeljom i blagdanima svete su mise izvanredno posjećene. Vjeronauk je zajednička briga i djece i odraslih. Koliko je ova duhovna obitelj svetog Franje bila djelotvorna dokaz je i preko 40 svećenika i časnih sestara što ih je župa dala Crkvi i Redu. U razdoblju od 1940. do 1964. u zajednici se zapažala posustalost iz koje ju je trgnuo ondašnji župnik fra Didak Ćorić s provincijskim promicateljem i nakon malih misija od 6. do 10. rujna 1964. u nju je stupilo 48 novih članova. Od tada pa sve do danas (do godine 1985., napomena fra JV) zajednica se polako obnavljala s novim članovima i duhovno izgrađivala. Članovi su mjesečno pristupali svetim sakramentima kada su imali i kratku pouku s blagoslovom. Da se život u zajednici počeo normalnije odvijati, uz asistente mnogo je pridonijela i nova uprava koja je izabrana 1964. (…) Tada je zajednica obnovila i blagajnu za svoje potrebe.

(Iz knjige: fra Kamilo MilasBaština obvezuje, Mostar 1985.)

Bratstvo u novije vrijeme

Bratstvo OFS-a Posušje u 2021. godini  broji 147 članova. Od toga ih je 140 trajno zavjetovanih, pet privremeno zavjetovanih i dvoje u novicijatu. U protekloj godini umrle su tri trećarice. Od ukupnog broja članova preko 50 ih je starije od 70 godina pa ne mogu dolaziti na susrete, ali su s bratstvom povezani u molitvi. Na mjesečnim susretima bude 60-ak članova, to su većinom žene. U bratstvu je trajne zavjete ove godine položio mladi bračni par (Antonio i Danijela Čamber) koji susrete bratstva i svakodnevnu misu obogaćuju s „najmlađim članom bratstva“, jednogodišnjim Nikolom.

Susreti se održavaju svakog prvog petka u mjesecu nakon svete Mise u 18:00 sati. Vijeće ima sastanak svaki mjesec, a po potrebi i češće. Mjesečni susreti se sastoje od molitve iz Časoslova, prigodnog nagovora duhovnog asistenta, molitve Franjine krunice, uzimanja satnice za živu krunicu koja počinje od ponoći toga dana i traje do ponoći idućeg dana te izvršavanjem  ostalih obaveza  ovisno o potrebama bratstva.

Bratstvo je na raspolaganju u župi za molitvu krunice prije večernje svete Mise, za misna čitanja, za molitvu krunice na devetnicama uoči Velike Gospe, pripremu bdijenja i meditacije na svetoj Misi uoči Gospe od Anđela, zajedno s Framom sudjeluje na obredu preminuća svetog Franje. Također  redovito posjećuje starije i bolesne članove reda, posjećuje obitelji trećara kojima je umro bližnji član, obitelji u kojima je stigla prinova, djeluje karitativno, otvoreno je za molitvu žive krunice za potrebite, provodi humanitarne akcije. Bratstvo sudjeluje na duhovnim obnovama koja organiziraju druga bratstva Hercegovine. Prošle godine na blagdan svetog Ljudevita 25. kolovoza posuški trećari bili su  domaćinom svim članovima Franjevačkog svjetovnog reda iz Hercegovine.

Od rujna 2019. godine duhovni asistent je fra Ivan Landeka st., koji je uvijek na raspolaganju bratstvu. U veljači 2018. na izbornom kapitulu izabrano je novo vijeće, a čine ga: ministra Ružica Vranjković, doministra Marina Bakula, tajnica Anđa Bakula, rizničarka Zvjezdana Čutura, učiteljica formacije Ivana Kovač te delegat za  Framu Adrijana Marić.

Jedna od najvažnijih smjernica bratstva jest živjeti po uzoru na  svetog Franju kako bi rasli u poniznosti, poslušnosti i služenju. Neka serafski otac bude putokaz franjevačkoj karizmi i duhovnosti.

svjetovni-franjevci.info - CIOFS
svjetovni-franjevci.info - FRAMA Hercegovina
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska