Datum: 23. veljače 2011.

Podjeli s prijateljima

Duhovni asistenti išli u školu…

Konferencija nacionalnih duhovnih asistenata Franjevačkoga svjetovnog reda i Franjevačke mladeži u Hrvatskoj te nacionalni duhovni asistenti FSR-a i FRAMA-e u Bosni i Hercegovini organizirali su u Samoboru od 21. do 23. veljače V. nacionalni tečaj za duhovne asistente na temu “Narav ‘zavjetovanja’ i ‘obećanja’ te osjećaj pripadnosti”. Za duhovne asistente je vrlo važno poznavati narav “zavjetovanja u FSR-u” odnosno “obećanja” u FRAMA-i kako bi uime Crkve mogli vjerodostojno obnašati službu duhovne i pastoralne asistencije koja se očituje osobito u suradnji u početnoj formaciji koja prethodi zavjetovanju odnosno obećanju.

Tečaj je započeo u Kući susreta Tabor u Samoboru u ponedjeljak 21. veljače molitvom Srednjeg časa. Nakon molitve je fra Željko Železnjak, OFM, provincijal Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, uputio riječ pozdrava sudionicima tečaja. Pozdravio je organizatore tečaja, nacionalne duhovne asistente iz Bosne i Hercegovine, redovnice koje obavljaju službu asistencije u FSR-u i FRAMA-i, predavače i sve nazočne asistente. U pozdravu je rekao kako je Tabor mjesto učenja, ali to znanje treba prenijeti u svakodnevni život koji često može izgledati kao drugo brdo – Kalvarija.

Zatim je sve pozdravila s. Branka Černugelj, ministra Zagrebačkoga područnog bratstva, ističući kako “svi oni koji rade s članovima FSR-a i FRAMA-e vide da je to neizmjerno bogatstvo koje nam je darovano na služenje Bogu i ljudima”. Fra Zvonimir Brusač, TOR, pozdravio je sudionike uime nacionalnih duhovnih asistenata, zahvalio im na odazivu i zaželio dobrodošlicu i blagoslovljen rad. Fra Mato Topić, nacionalni duhovni asistent FSR-a u Bosni i Hercegovini, prenio je pozdrave 1700 članova FSR-a (40 mjesnih bratstava), 3000 članova FRAMA-e (50 mjesnih bratstava) i oko 90 duhovnih asistenata iz susjedne države. Istaknuo je kako se osjeća velika radost zbog osnivanja novih bratstava. No, prisutni su zabrinutost i strah zbog raseljenosti i nesigurnosti života Hrvata.

Na tečaju je sudjelovalo oko 50 asistenata iz republika Hrvatske i BiH, a među njima i nekoliko franjevki koje sudjeluju u asistenciji FSR-a i FRAMA-e.

Uvodno predavanje na tečaju održao je fra Stipe Nimac, profesor pastoralne teologije na splitskom KBF-u, na temu “Teologija laikata i vjernici laici u Crkvi danas”. Nakon uvodnih napomena o vjernicima laicima u povijesti Crkve govorio je o njihovu mjestu i ulozi u Crkvi i svijetu na temelju dokumenata Drugoga vatikanskog sabora i apostolske pobudnice. U posljednjem dijelu predavanja govorio je o hitnosti angažmana u novoj evangelizaciji, posebno u evangelizaciji današnje kulture.

Prvo predavanje drugog dana održao je fra Zvonimir Brusač, TOR, na temu “Narav, sadržaj i pravni aspekti zavjetovanja u Franjevačkom svjetovnom redu”. Govoreći o obilježjima naravi zavjetovanja u FSR-u, kazao je kako je ono “javni crkveni” čin koji obvezuje pojedinca, ali uključuje i bratstvo, redovnički red koji pruža asistenciju i Crkvu; ono je odgovor na milost Božjeg poziva; ono je svjesno uključenje u izgradnju i poslanje Crkve, ono je trajna obveza; te kako je bratstvo uključeno u čin zavjetovanja. U nastavku je govorio o sadržaju zavjetovanja na temelju obrasca zavjetovanja u Obredniku FSR-a.

Drugo prijepodnevno predavanje održao je dr. Ratko Radišić iz Varaždina, član Provincije sv. Ćirila i Metoda, na temu: “Identitet Franjevačkoga svjetovnog reda prema crkvenom pravu”. Franjevački svjetovni red je “javno vjerničko društvo” i “treći red” s vlastitim karakteristikama s obzirom na vlastitu duhovnost, na autonomiji u vlastitoj upravi i na sadržaj pastoralne i duhovne asistencije koja je povjerena skrbi i odgovornosti viših franjevačkih poglavara.

Poslijepodne je predavanje na temu “Svjetovna franjevačka duhovnost i osjećaj pripadnosti Franjevačkome svjetovnome redu” održao Stjepan Lice, član FSR-a iz Zagreba. Istaknuo je da FSR ima priliku svjedočiti život po Evanđelju u različitim vremenima i okolnostima i to je njegovo poslanje koje je uvijek aktualno i ima proročku dimenziju ako je autentično.

Trećega dana predavanje je održao fra Milan Krišto, OFM, iz Zagreba, predsjednik Konferencije nacionalnih asistenata Franjevačke mladeži, na temu: “Narav ‘obećanja’ i osjećaj pripadnosti u Franjevačkoj mladeži”. Predavanje je temeljio na člancima Generalnih konstitucija FSR-a (96 i 97) u kojima se definira narav i način rada Franjevačke mladeži, na dokumentu “Put franjevačkog poziva” kojega je objavilo Međunarodno vijeće FSR-a te na sadašnjem Statutu Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži. U središtu predavanja bilo je pitanje kako idealizam franjevačkih vrednota kao što su obraćenje, bratstvo, poslanost, radost, mirotvorstvo i druge ugraditi u odgojni rad s mladima i u obveze i odgovornost koje oni preuzimaju u bratstvu kroz svoja obećanja koja obnavljaju svake godine.

Nakon svakog predavanja bio je rad po skupinama u kojima su se produbljivala i raspravljala pitanja koja su ponudili predavači. I na ovom tečaju se pokazao interes sudionika, posebno mlađih asistenata, i potreba da se nastavi s tečajevima koji imaju obilježja i osnovne i trajne formacije asistenata. Susret duhovnih asistenata FSR-a i FRAMA-e završio je euharistijskim slavljem koje je predvodio fra Zvonimir Brusač, TOR, nacionalni duhovni asistent FSR-a.

www.ika.hr

svjetovni-franjevci.info - CIOFS
svjetovni-franjevci.info - FRAMA Hercegovina
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska