Datum: 28. svibnja 2012.

Podjeli s prijateljima

FSR na seminaru “Obucite se u Silu odozgor!” (Lk, 24, 49)

U Međugorju, u kući molitve Domus pacis, se od 25. do 27. svibnja 2012. godine održao seminar za mlađe članove Franjevačkog svjetovnog reda, pod geslom „Obucite se u Silu odozgor“ (Lk, 24, 49). Sudjelovalo je 27 članova uz vodstvo fra Josipa Vlašića, duhovnog asistenta FSR-a i Frame. Seminar je bio molitvenog i biblijskog tipa, a obogatile su ga duhovne misli svetaca i kršćanskih autora.

Okupljanje je počelo u petak u poslijepodnevnim satima, a nazočili smo i večernjem liturgijskom programu u župnoj crkvi u Međugorju. Nakon programa u crkvi okupili smo se za večerom, a potom nastavili zajednički molitveni susret u kapelici molitvom Večernje iz Časoslova te sa zajedničkim čitanjem Djela apostolskih. Fra Josip je u uvodu istaknuo nekoliko napomena i smjernica za čitanje Djela apostolskih, a kroz ovo smo pratili život prve Crkve i djelovanje Duha Svetoga u njoj. Večer završavamo zahvalom u klanjanju Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu.

U subotu nas je okupila molitva Jutarnje iz Časoslova, zatim doručak te ponovni susret u kapelici gdje smo nastavili s čitanjem Djela apostolskih. Nakon toga je fra Josip održao jako korisno predavanje o Stjepanovu govoru (Dj. 7). Budući da je seminar za svjetovne franjevce fra Josip je istaknuo važnost Duha Svetoga u životu svetoga Franje te se osvrnuo na Generalne Konstitucije koje kažu: Svjesni da je Duh Sveti izvor njihovog poziva, pokretač bratskog života i poslanja, neka svjetovni franjevci nastoje nasljedovati Franjinu vjernost njegovim nadahnućima i neka slušaju poticaje Sveca da iznad svega čeznu za „Duhom Gospodnjim i njegovim djelovanjem“ (GK, 11). Još je istaknuo da je „Duh Sveti prvotni djelatnik formacije“(GK 37), te da će on učiniti da budemo djelatno prisutni u svijetu. Prijepodnevni dio programa završava kratkim klanjanjem, a nakon ručka i pauze još smo čitali Djela apostolska te se u 18h uputili na Podbrdo uz molitvu krunice kao apostoli koji „bijahu jednodušno postojani u molitvi sa Marijom, majkom Isusovom“ (Dj. 1, 14). U 22. 30h je počelo molitveno Bdjenje uoči blagdana Duhova.

Blagdan Duhova je počeo molitvom Jutarnje iz Časoslova, dovršavanjem čitanja Djela apostolskih, a svečano je proslavljen Euharistijom u 11h. Glavna poruka propovijedi jest da se otvorimo Duhu Svetom i molimo ga da u nas unese svoj sveti nemir koji će nas činiti djelatnima u svijetu poput apostola u prvoj Crkvi kojima je Isus obećao „da će primiti snagu Duha Svetoga koji će sići na njih i bit će mu svjedoci sve do kraja zemlje“(Usp. Dj. 1, 8).

Branka Barišić, FSR Mostar

svjetovni-franjevci.info - CIOFS
svjetovni-franjevci.info - FRAMA Hercegovina
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska