Datum: 27. ožujka 2011.

Podjeli s prijateljima

Izborna skupština Franjevačkog svjetovnog reda u Hercegovini

Od 25. do 27. ožujka u Međugorju u kući molitve i susreta Domus pacis održana je izborna skupština Hercegovačkog područnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda (FSR-a). Na njoj su sudjelovali članovi područnog vijeća, ministri mjesnih bratstava, delegati mjesnih bratstava, čiji je broj ovisio od broja članova pojedinog mjesnog bratstva, te područni predsjednik Franjevačke mladeži zajedno s dvoje delegata područnog bratstva Frame.

Za vrijeme skupštine, koja se održava svake godine u ožujku, a svake treće godine ona je i izborna, održano je pet sjednica. Na prvoj sjednici, koja je održana u petak večer, sve prisutne su pozdravili područna ministra sestra Gordana Crnjac, koja je i predsjedala skupštinom, i područni duhovni asistent fra Josip Vlašić. Nakon usvajanja dnevnog reda, mjesni ministri su podnijeli kratka izvješća o stanju u svojim bratstvima, posebno se osvrćući na rad mjesnih vijeća, organiziranje i realiziranje formacije kako novih tako i zavjetovanih članova, duhovno stanje bratstva, suradnju s duhovnim asistentom i druge dimenzije života i aktivnosti koji su vlastiti pojedinom bratstvu. Nakon svakog izvještaja uslijedila je kratka rasprava.

Drugog dana skupštine, u subotu jutro, održana je druga sjednica na kojoj su svoja izvješća podnijeli područna ministra Gordana Crnjac i područni duhovni asistent fra Josip Vlašić. Nakon njihovih izvješća, koja su u sebi sadržavala određene prijedloge za budućnost, razvila se vrlo ozbiljna i zrela rasprava o stanju područnog bratstva koje reflektira stanja mjesnih bratstava. Dotaknute su smjernice za mandat novog vijeća te se iskristaliziralo kakve sposobnosti treba imati novo vijeća kako bi izvršilo sve što je potrebno područnom bratstvu u bližoj budućnosti. Nakon ove sjednice sudionici su u radu po grupama detaljnije obrađivali tri područja kojima bi, kako se primijetilo u izvješćima i raspravi, trebalo posvetiti posebnu pažnju u narednom razdoblju: dužnosti mjesnih vijeća, formacija u mjesnim bratstvima, odgovornost FSR-a za Framu. Istoga dana u popodnevnim satima održana je treća sjednica na početku koje su iznošeni izvještaji o radu po grupama. Svaka od tih grupa skupštini je predstavila svoje smjernice tj. zaključke. U nastavku ove sjednice slijedila je rasprava o kandidaturama tj. predlaganje članova bratstva koji bi bili sposobni preuzeti službe na područnoj razini.

U večernjim satima istoga dana održana je i četvrta sjednica koja je bila izborna. Njome su predsjedali nacionalna ministra FSR-a sestra Nives Kanevčev i nacionalni duhovni asistent FSR-a fra Mato Topić. Nakon uvodnih molitava, kako je i predviđeno Obrednikom FSR-a, fra Mato je navijestio evanđeoski ulomak (Iv 13,1-17) te održao duhovni nagovor, a potom se nacionalna ministra obratila skupštini. Slijedili su izbori, a na njima je izabrano novo područno vijeće koje čine:

Marija Brekalo – područna ministra
Ana Bago – područna doministra
Zdenka Milićević – područna tajnica
Ankica Zelenika – područna rizničarka
Mila Čuljak – povjerenik za formaciju
Marija Kolobarić – povjerenik za Franjevačku mladež (Framu)

Posebnost ovih izbora jest izbor šestog člana vijeća kojemu će na područnoj razini biti povjerena briga za Franjevačku mladež i koji će vršiti službu bratskog animatora u Frami. To je i odgovor na traženje područnog vijeća Frame, a u raspravama se zaključilo da je ovo jedan od načina da se ostvari veći oblik zajedništva FSR-a i Frame kako na mjesnim tako i na područnoj razini.

Posljednjeg dana skupštine, pod predsjedanjem nove područne ministre, održana je peta sjednica na kojoj su izabrani zastupnici za nacionalnu izbornu skupštinu koja će biti u svibnju 2011. U drugom dijelu sjednice definirani su prioriteti za život područnog bratstva. Skupština je završila euharistijskim slavljem koje je predvodio područni duhovni asistent, a na kojem su novoizabrani vijećnici uvedeni u službu.

svjetovni-franjevci.info - CIOFS
svjetovni-franjevci.info - FRAMA Hercegovina
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska