Datum: 23. siječnja 2012.

Podjeli s prijateljima

Objavljen Statut Nacionalnog bratstva Frame u BiH

Dokumentom proglašenja, nacionalna predsjednica Frame BiH Josipa Vukoja predala je framašima Statut Nacionalnog bratstva FRAMA-e u Bosni i Hercegovini, koji je odobren i potvrđen 23. listopada 2011. od strane Nacionalnog vijeća Franjevačkoga svjetovnog reda u Bosni i Hercegovini. Na izradi Statuta godinama su radili duhovni asistenti i framaši, a izglasala ga je Nacionalna skupština Frame BiH u svibnju 2011. godine. Statut sadrži poglavlja o naravi, načinu života, putu poziva, ustrojstvu, suradnji s franjevačkim skupinama predadolescenata i djece, te materijalnim dobrima Frame i framaša. Statut je nadahnut Pravilom FSR-a.

FRAMA BiH ove godine obilježava dvadeset godina od ustanovljenja prvoga mjesnog bratstva te framaši Statut smatraju znakom vlastite zrelosti, što je u dokumentu proglašenja navela i nacionalna predsjednica Josipa Vukoja, te dodala kako vjeruje da će svim sadašnjim i budućim framašima Statut pomoći u oblikovanju franjevačkog poziva.

Statut je objavilo Nacionalno vijeće Frame u BiH sa sjedištem u Sarajevu, a tiskan je u tiskari Suton na Širokom Brijegu.

www.ika.hr

svjetovni-franjevci.info - CIOFS
svjetovni-franjevci.info - FRAMA Hercegovina
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska