Datum: 17. listopada 2018.

Podjeli s prijateljima

Održan izborni kapitul u bratstvu OFS-a Vitina

Dana 16. listopada 2018. uz prisutnost 14 članova bratstva izabrano je novo vijeće OFS-a Vitina.

Izborima je prema Obredniku OFS-a presjedala područna doministra Marijana Barbarić uz pomoć područnih vijećnika Nikole Vidića i Jure Čilića. Zbog svog opravdanog izostanka područni duhovni asistent fra Dane Karačić je delegirao fra Petra Ljubičića župnog vikara u župi Vitina koji je pozvao Božiji blagoslov na ovaj izborni kapitul.

Novu službu na trajanje od tri godine prihvatili su:

Zrinko Čuvalo – ministar
Sando Mišetić – doministar
Ljiljana Majić – tajnica
Ana Čuvalo – rizničarka
Dubravka Boras – učiteljica formacije
Sandra Ereš – povjerenica za Framu.

Neka ih Gospodin blagoslovi u njihovim službama.

Jure Čilić, područni rizničar

svjetovni-franjevci.info - CIOFS
svjetovni-franjevci.info - FRAMA Hercegovina
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska