Datum: 21. svibnja 2014.

Podjeli s prijateljima

Održani nacionalni izborni kapitul OFS-a u BiH i nacionalna skupština Frame BiH

Od 16. do 18. svibnja 2014. godine u Rami, u Franjevačkom samostanu na Šćitu održani su Nacionalni izborni kapitul OFS-a BiH i Nacionalna skupština Frame BiH. Na njima su sudjelovali članovi Nacionalnog vijeća OFS-a i Frame, područna vijeća, delegati područnih bratstava, nacionalni duhovni asistent OFS-a fra Ljubo Kurtović, nacionalni duhovni asistent Frame fra Danijel Rajić, međunarodna vijećnica OFS-a Ana Fruk, generalni duhovni asistent OFS-a fra Amanuel Mesgun Temelso, te područni duhovni asistent Frame Hercegovina fra Slaven Brekalo.

Program je započeo svetom misom u petak u 18,30 sati koju je predslavio fra Slaven Brekalo. U subotu, u prijepodnevnim satima, za proteklo trogodište, donesena su izvješća o radu bratstava: izvješće nacionalne ministre, područnih ministara, međunarodne vijećnice te osvrt duhovnog asistenta OFS-a. Na rad bratstva se osvrnuo i generalni duhovni asistent fra Amanuel. Nakon toga Ana Fruk je održala predavanje na temu „Izazovi OFS-a i Frame u današnjem svijetu“. U svom poticajnom izlaganju Ana je riječima pape Ivana Pavla II. koje je izgovorio 1998. godine ukazala na to da se mi kao svjetovni franjevci (Frama i OFS) trebamo prepoznati kao „taj providonosni odgovor“ na izazove u Crkvi i u društvu. Ana je naglasila da naš molitveni život treba voditi našu autentičnost. Govoreći o tome kako nadahnuti ljude da nam se pridruže, istaknula je nekoliko karakteristika: molitveni život, autentičnost, franjevačke vrednote, kreativnost i druge koje trebaju resiti svaku dušu. Također je kazala da moramo voditi računa o tome da ne pobrkamo redosljed važnosti u svom životu, tj. na prvom mjestu molitva, a onda djelatna prisutnost u javnom i crkvenom životu. Naglasila je da treba postojati komunikacija između Frame i OFS-a, te da OFS treba svojim životom posvjedočiti franjevaštvo Frami. Riječima Ivana Pavla II. koje je uputio talijanskoj Frami povodom 50. obljetnice postojanja ukazala je na to da je ovo „uloga na koju nas poziva Božja providnost“. U poslijepodnevnim satima započeo je izborni dio kapitula kojim su predsjedali predstavnici međunarodnog vijeća OFS-a. Nakon molitve Duhu Svetom, čitanja Evanđelja po Ivanu (Isusovo pranje nogu učenicima) i molitve iz Obrednika pristupilo se izborima. Izabrano novo vijeće je:

Matea Galić (OFS Široki Brijeg), ministra
Željko Majdanđić (OFS Busovača), doministar
Nives Kanevčev (OFS Bistrik), povjerenica za formaciju
Mirjana Ćavar (OFS Široki Brijeg), tajnica
Gordana Đopa (OFS Mostar), rizničarka
Ivana Vidović (OFS Bistrik), međunarodna vijećnica
Dragan Glavaš (OFS Bistrik), povjerenik za Framu
Božica Ivanković (OFS Mostar), zamjenica međunarodne vijećnice

Na subotnjoj svetoj misi, na kojoj je propovijedao fra Amanuel, novo vijeće je uvedeno u službu. U subotu navečer Frama je za OFS priredila zabavni program. U nedjelju su dogovorene smjernice za rad i zadatak novom vijeću, te je slavljena sveta misa zajedno s ostalim pukom u župnoj crkvi, a predslavio ju je fra Ljubo. To je ujedno bilo i zatvaranje našeg susreta.

Neka Bog blagoslovi naš rad i pomogne nam u ostvarivanju planova s ovog kapitula kako bi poboljšali svijet u kojem živimo, te bili prepoznatljivi u Crkvi i u društvu.

Branka Barišić, OFS Posušje

svjetovni-franjevci.info - CIOFS
svjetovni-franjevci.info - FRAMA Hercegovina
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska