Datum: 17. prosinca 2012.

Podjeli s prijateljima

Osnovana karitativna sekcija u FSR-u Široki Brijeg

Široki Brijeg, 17. prosinca 2012 (FSR) – »Svjetovni franjevci djeluju uvijek kao kvasac u sredini u kojoj žive, po svjedočanstvu bratske ljubavi i po jasnoj kršćanskoj motivaciji. U duhu malenosti neka kao prvotan izaberu odnos prema siromašnima i onima na rubu …« Ovo je dio članka 19. Generalnih konstitucija Franjevačkog svjetovnog reda koji govori o našoj zadaći u svijetu.

Karitativna sekcija mjesnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda na Širokom Brijegu želi biti na tragu tog poslanja. Možemo li dopustiti da netko ovoga Božića ne može kupiti vreću brašna i napraviti djeci onaj najjednostavniji kolač? U Božiću je Bog darovan ljudima, a Božić se nastavlja svaki dan u onim prigodama u kojima mi sebe darujemo drugima. Jesmo li spremni na to? Biti trajni dar drugima, svojom toplom riječi, osmijehom, posjetom, komadićem kruha i čašom vode. Naše bratstvo je i dosadašnjih godina organiziralo humanitarne akcije, a ove godine, nakon osnivanja karitativne sekcije, ovaj projekt postaje dio našeg poslanja.

Susretljivošću širokobriješkog gvardijana fra Sretana Ćurčića mjesno bratstvo je za potrebe karitativne sekcije dobilo na korištenje trosoban stan u prizemlju zgrade bivšeg franjevačkog sjemeništa. Prostorije su otvorene svakog utorka i subote 9.00 – 15.00. U tome se vremenu može donijeti roba za potrebite, a to su u prvom redu nekvarljivi prehrambeni artikli te obuća i odjeća. Već je stigla određena količina i ona, složena na police, čeka ljude u potrebi.

Naše poslanje ne završava s Božićem, ono se nastavlja i mi želimo trajno biti na raspolaganju onima koji mogu dati nešto i onima kojima je pomoć potrebna. Vjerujemo da će ovaj projekt okupiti ne samo trećare nego i sve ljude dobre volje. Široki Brijeg uvijek je bio otvoren svim humanitarnim projektima, a mi vjerujemo da će ovaj grad prepoznati u svjetovnim franjevcima, trećarima, ljude kojima mogu vjerovati. Molite za nas da nas Bog obdari ljubavlju i razumijevanjem, a mi ćemo moliti za sve dobre ljude kao i za one koji su u potrebi da dobri Bog svojom providnošću na njihove putove pošalje mene, tebe, da budemo svjetlo, utjeha i potpora. Svatko ima pravo biti sretan. Darujmo im dio sebe, svoju franjevačku radost. Učinimo drugima sretan Božić i svaki drugi, od Boga darovani dan.

Mjesno bratstvo Široki Brijeg

svjetovni-franjevci.info - CIOFS
svjetovni-franjevci.info - FRAMA Hercegovina
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska