Datum: 10. veljače 2011.

Podjeli s prijateljima

Program trajne formacije za 2011.

Koncem siječnja, generalna ministra FSR-a Encarnacion del Pozo uputila je svim nacionalnim bratstvima FSR-a i Frame okružnicu kojom predstavlja teme koje bi mjesna bratstva trebala obrađivati na svojim susretima. Naslovi i sadržaji tema usklađeni su s temom idućeg Generalnog kapitula FSR-a. Kako ona u okružnici kaže: "Ako se dobro pripremimo, naš duh, naše srce i naši stavovi bit će također spremni primiti sjeme Zaključaka kapitula te ih aktivno i odlučno provoditi u djelo."

Naime, glavna tema idućeg Generalnog kapitula, koji će se održati u Brazilu, bit će Evangelizirani za evangeliziranje. Međunarodno vijeće FSR-a, na čelu s generalnom ministrom, drži potrebnim ponovno promicati razmišljanje u našemu Redu o temeljnom elementu našega zvanja: "opsluživati Evanđelje Gospodina našega Isusa Krista, slijedeći primjer sv. Franje Asiškoga" (Pravilo FSR-a 4) te je za polazište razmišljanja za sve teme u 2011. uzet tekst Apostolske pobudnice Evangelii nuntiandi pape Pavla VI. Teme će pripremati članovi Međunarodnog vijeća FSR-a: Ewald Kreuzer, FSR i fra Armando Trujillo Cano, TOR. Nakon što ih Međunarodno vijeće pošalje nac. bratstvima, teme će uskoro biti prevedene na naš jezik i dostavljene mjesnim bratstvima. To redovito urade naša braća iz Nacionalnog vijeća Hrvatskog nacionalnog bratstva FSR-a te nam ih proslijede. Na tome smo im neizmjerno zahvalni!

Zajedničke teme na međunarodnoj razini FSR znak su njegova jedinstva koje je, uz autonomiju i svjetovnost, jedna od glavnih oznaka pokoncilskog FSR-a. Dakako, teme je uvijek potrebno prilagoditi konkretnom mjesnom bratstvu, imajući u vidu kako društveno-crkvene prilike, tako i dobnu strukturu i mogućnosti članova određenog bratstva.

U prilogu je raspored tema kao i spomenuta okružnica generalne ministre.

fJV

svjetovni-franjevci.info - CIOFS
svjetovni-franjevci.info - FRAMA Hercegovina
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska