Datum: 26. rujna 2021.

Podjeli s prijateljima

Prvi sastanak novoizabranog vijeća OFS-a BiH

U  subotu, 25. rujna 2021., u prostorijama Franjevačkog provincijalata Bosne Srebrene u Sarajevu, održao se prvi sastanak novoizabranog Nacionalnog vijeća Franjevačkog svjetovnog reda Bosne i Hercegovine. Sadašnji saziv vijeća izabran je na Nacionalnom izbornom kapitulu u srpnju ove godine.

Na sastanku su sudjelovali nacionalni duhovni asistent fra Davor Petrović, nacionalna ministra Ivana Vidović, doministra Marija Krešić, učiteljica formacije Mirela Barbarić, tajnica Miljana Biljaka, rizničar Anto Stanić, povjerenica za Framu Josipa Vukoja, međunarodni delegat Božica Lončar, područni ministri Marijana Barbarić i Marijan Begić te nacionalna predsjednica Frame Anđela Marić. Sastanku su nazočili i neki od vijećnika iz prošlog saziva vijeća, kako bi se izvršila primopredaja službi.

Vijećnici su nakon primopredaje službe, prešli na pregledavanje smjernica koje je izglasao Nacionalni kapitul. Smjernice se odnose na rad Nacionalnog povjerenstva za formaciju, obilježavanje 800. obljetnice prvog Pravila OFS-a, suradnja s Framom te način financiranja tekućih troškova i projekata nacionalnoga vijeća.

Iduća točka dnevnog reda bila je planiranje aktivnosti u narednom periodu, posebno ističući organizaciju skorog Nacionalnog hodočašća u Kraljevu Sutjesku i seminara za učitelje formacije.

 Uz ovaj službeni i radni dio, vijećnici su iskoristili priliku za bratsko zajedništvo i druženje te bolje upoznavanje.

Nadamo se da će, uz Božju pomoć, novoizabrano vijeće ustrajno i odgovorno izvršavati povjerene im dužnosti i realizirati planirane aktivnosti.

Josipa Vukoja

svjetovni-franjevci.info - CIOFS
svjetovni-franjevci.info - FRAMA Hercegovina
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska