Datum: 19. prosinca 2023.

Podjeli s prijateljima

Skromni Greccio u središtu Mostara

Ove godine slavimo 800tu obljetnicu prvih jaslica na svijetu. Kada je sveti Franjo Asiški davne 1223. godine napravio prve žive jaslice na svijetu, vjerojatno ni slutio nije što će iz njegove prvotne ideje nastale iz ljubavi prema malome Isusu nastati. Toliki domovi, crkve i trgovi diljem svijeta na svima svojstven i jedinstven način prikazuju rođenje Gospodinovo i vraćaju malog Isusa u središte naših života, posebno u ovo vrijeme priprave za Božić.
Toma Čelanski u Prvome životopisu sv Franje zapisao je kako se sve to zbilo: „Kad je vidio da je sve pripravljeno, obradovao se. Pripravljene su jaslice, donesena je slama, dovedeni su vol i magarac. Čast se ondje iskazivala jednostavnosti, uzvisivalo se siromaštvo, preporučivala se poniznost, a Greccio kao da postade novi Betlehem.“
U onim teškim vremenima progona koji su Svetu Obitelj stjerali u kut siromaštva, hladni boravak prirode i mračnu pećinu neizvjesnosti, zasvijetlila je zvijezda koja je padom donijela svjetlo tamnoj pećini i cijelome svijetu. Tada rodio se Isus, naš Spasitelj. Toplinu u hladnoći a sigurnost u neizvjesnosti burnim vremenima donio je Životom kojega je naposljetku i darovao.
Danas, u jednako burnim vremenima, neizvjesnostima i hladnoći srca čini se kako su sve zvijezde pale i ne vidimo Put. Ali kroz ovo adventsko vrijeme jedna zvijezda ipak u srcu zasvijetli i podsjeti kamo idemo i ona je sasvim dovoljna. Ove godine, jaslice svijetle više nego ikada. I možda baš ove godine kada je najteže, Put nam kazuje da Isusa stavimo u središte naših života i naših puteva.
Čekajući Njega, On nas čeka. Kao i Franjo prije 800 godina tako i mi, njegovi Svjetovni franjevaci sa našom Framom Mostar i ovoga došašća čast Isusu iskazujemo u jednostavnosti, u središtu našega grada i blještavila šetališta. Skromna tamna pećina drveta za kojega su nam iz Grada rekli da je odavno bolesno, vratila je život tom drvetu i ono u bolesti postade najljepše drvo u gradu Mostaru skrivajući mali Božić u svojoj nutrini.
Naš skromni dar Isusu za Život.

Ivana Alpeza, OFS Mostar

svjetovni-franjevci.info - CIOFS
svjetovni-franjevci.info - FRAMA Hercegovina
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska