Datum: 8. studenoga 2013.

Podjeli s prijateljima

SLAVLJE IZBORNOG KAPITULA – OFS ŠIROKI BRIJEG

Dana 6. studenog 2013, u našem mjesnom bratstvu održan je izborni kapitul. Započeo je euharistijskim slavljem, nakon čega smo prešli u veliku dvoranu na izborni dio. Izbornim kapitulom je predsjedala Ana Bago, područna doministra. Prisutan je bio i fra Ljubo Kurtović, područni duhovni asistent te Ankica Zelenika, područna rizničarka.

U uvodnom dijelu kapitula Mirela Lovrić, ministra bratstva, pozdravila je članove područnog vijeća te sve sudionike kapitula. Osvrnula se na protekle tri godine i u ime cijelog vijeća zahvalila na zajedništvu i prigodi služenja .
Sestra Ana Bago nam je pojasnila pravila o glasanju i izboru novog vijeća, nakon čega je uslijedila molitva Duhu Svetom te izborni dio kapitula.
Većina službi je izabrana u prvom krugu glasovanja, pa možemo slobodno reći kako je sve prošlo glatko baš kao da nas vodi hrabra ruka našeg brata svetog Franje.

Od predloženih kandidata za službu ministra bratstva izabrali smo sestru Ljilju Galić. Izabrana doministra je sestra Matea Galić, tajnica bratstva je Mirjana Ćavar, a za rizničarku smo ponovno izabrali sestru Tonćiku Lončar. Sestra Dijana Lončar je izabrana za učiteljicu formacije.

Izborni kapitul je završio, a novom Vijeću smo svi zaželjeli puno blagoslova. Stoga upravimo svi naše molitve za naše novo vijeće i naše cjelokupno bratstvo kako bi potpunije i savršenije živjeli Evanđelje i slijedili Isusa Krista po primjeru svetog Franje Asiškog.

Antonija Galić, OFS Široki Brijeg

svjetovni-franjevci.info - CIOFS
svjetovni-franjevci.info - FRAMA Hercegovina
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska