Datum: 14. svibnja 2014.

Podjeli s prijateljima

U petak započinje nacionalni izborni kapitul OFS-a BiH

U petak, 16. svibnja 2014., u Rami u Franjevačkom samostanu na Šćitu zapičinje još jedan nacionalni kapitul OFS-a. Ove godine nacionalni kapitul je i izborni. Već godinama OFS i Frama BiH nacionalni kapitul i skupštinu održavaju paralelno te imaju zajedničke dijelove programa, što je jako značajno i plodonosno. Tako će biti i ove godine.

Otvaranje kapitula predviđeno je u 18.00, kada će se članovima kapitula i skupštine obratiti nacionalna ministra i predsjednica te nacionalni duhovni asistenti OFS-a i Frame BiH. Pozdrave će uputiti i generalni duhovni asistent OFS-a i Frame fra Amanuel Mesgun Temelso, kao i međunarodna vijećnica OFS-a Ana Fruk, koji će također prisustvovati kapitulu te predsjedati izbornim dijelom, koji je predviđen u subotu u 15.00.

Naše Generalne konstitucije uče nas da smo svi suodgovorni za život bratstva, kako mjesnog tako područnog i nacionalnog. Stoga vas, draga braćo i sestre, potičemo i pozivamo da se u svojim molitvama sjetite ovoga događaja i da nas svojom molitvom pratite kroz ova tri dana. Prikažite Gospodinu sve članove kapitula, da prosvijetljeni Duhom Svetim izaberu one koji će spremno i odgovorno vršiti povjerene im službe.

Područno vijeće OFS-a

svjetovni-franjevci.info - CIOFS
svjetovni-franjevci.info - FRAMA Hercegovina
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska
svjetovni-franjevci.info - OFS Hrvatska